پرسش خود را بپرسید

جای خالی را کامل کنید و توضیح هم بدید لطفا

تاریخ
١ ماه پیش
بازدید
١٦١

Mohammad got married ...... Zahra

با دلیل لطفا

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

To چون حرف اضافه  مناسبشه

We use to, not with, after get married + direct object and be married + direct object: She got married to someone she met at college.

٣٧٨
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
٦
تاریخ
١ ماه پیش

سلام

Mohammad got married TO Zahra

'to' میتونه یک حرف اضافی باشه مثل اینجا که یک به یک مقصدی اشاره میکنه.

که تو ترجمش:
محمد "با" زهرا ازداج کرد.

تاریخ
١ ماه پیش

 to حرف اضافه برای فعل لازم get married حرف to است

١٩
طلایی
٠
نقره‌ای
١
برنزی
١
تاریخ
١ ماه پیش

someone get married TO someone else 

حرف اضافه  مناسب برای فعل get married  (به معنی ازدواج کردن) حرف اضافه ی TO هستش.دلیل خاصی هم نداره.چون این دستور زبان  انگلیسی و روش صحبت کردن انگلیسی زبانان است. دیکشنری لانگمن (لینک زیر) به خوبی این مطلب را با ذکر چند مثال مختلف توضیح داده است.

https://www.ldoceonline.com/dictionary/married

٢١٧,٨١٩
طلایی
٧٠
نقره‌ای
٩٢٨
برنزی
٩٧٦
تاریخ
١ ماه پیش

محمد با زهرا ازدواج کرد 

توضیح: got در گرامر انگلیسی ضمیر گذشته ی فعل get است،و‌ married  هم ضمیر گذشته فعل marriage است درین جمله got married  اشاره دارد که انها ازدواج کرده اند ( اشاره به حال یا اینده در ان منفی است) 

Marriage : ازدواج کردن

Get ) verb ) : رسیدن ،گرفتن 

٢٩
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
٣
تاریخ
١ ماه پیش

در ازدواج یک شخص (فاعل مستقیم)  با شخص (مفعول مستقیم) می‌بایست از to استفاده شود:

Get/be married + to + direct object

Mohammad got married to  Zahra.

در  غیر این صورت، به عنوان مثال اگر مقصود کیفیت ازدواج    باشد می‌توان از with استفاده کرد:

Mohammad got married with a magnificent celebration. 

موفق باشید.

٩٨
طلایی
٠
نقره‌ای
٣
برنزی
٢
تاریخ
١ ماه پیش

پاسخ شما