برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

MohHoVN

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هم‌اندیشی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

2 درست و حسابی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

3 لوس بار آوردن ١٣٩٩/٠٧/٢٨
|

4 به صلابه کشیدن ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

5 بدعادت شده ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

6 شل و ول بودن ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

7 وارد (از لحاظ آشنایی وتخصص) ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

8 کلکسیون ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

9 موضع، رویکرد ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

10 خوره، مثل game junkie: خوره‌ی بازی ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

11 سِمِج ١٣٩٩/٠٧/١٨
|

12 سردرگم‌کننده ١٣٩٩/٠٧/١٦
|

13 گروه‌زدگی ١٣٩٩/٠٧/١٣
|

14 منفعت‌طلب ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

15 [فیزیک] اثر مشاهده‌گر ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

16 گزارش کامل ١٣٩٩/٠٧/٠٥
|

17 آدمک ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

18 در رفتن حساب از دست ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

19 سرریز اطلاعات یا داده‌ها ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

20 جا خوردن ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

21 فرار یا قرار ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

22 پاسخ فرار یا قرار ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

23 غیرارادی ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

24 دستگاه عصبی غیرارادی ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

25 گوش به زنگ بودن ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

26 انگیزنده‌دهنده ١٣٩٩/٠٦/٢٩
|

27 اطلاعات ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

28 ظاهر کردن ١٣٩٩/٠٦/٢٧
|

29 فورا، بی درنگ ١٣٩٩/٠٦/٢٦
|

30 مورد تاکید و صیانت بودن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

31 زندگی را با چیزی سر کردن یا گذراندن ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

32 دچار مشکل ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

33 باید حقیقت را بپذیریم ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

34 از پا افتادن ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

35 به همین ترتیب، همین گونه ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|