برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محدثه فرومدی

محدثه فرومدی سرآغاز هر نامه نام خداست
که بی‌نام او نامه یکسر خطاست

۳۱ ساله، لیسانس مترجمی از دانشگاه پیام‌نور (با معدل ۱۷)

سعی کرده‌ام فقط معانی جدید را به این فرهنگ اضافه کنم؛ از دوستان هم خواهش دارم از درج معانی تکراری خودداری کنند. سپاس

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 شمارشگر ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

402 شمارشگر ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

403 دارای/با مصرف بهینه انرژی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

404 سازه‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

405 برچسب(گذاری) انرژی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

406 به طرق دیگر ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

407 قانونمندسازی، قاعده‌مندسازی، ایجاد قانون (برای)، سامان‌بخشی ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

408 قوانین ساخت‌وساز ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

409 کمک(های) مشروط ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

410 سنجش (با قدم) ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

411 به تصویب رساندن ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

412 با/دارای ارتفاع متوسط، نیمه‌بلند ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

413 قانونمندسازی، قاعده‌مندسازی، در قالب/تحت/به قانون درآوردن، ایجاد قانون (برای) ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

414 اگرچه که، هرچند که ١٣٩٩/٠٤/٢٧
|

415 موارد نامبرده در زیر، موارد ذیل‌الذکر ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

416 در عوض ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

417 مالیات بر سوخت ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

418 مطروحه ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

419 مداخله‌گر ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

420 چندبلوکی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

421 کاهش سرعت، آهسته‌سازی، کندسازی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

422 باریک شدن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

423 دارای محدودیت عبورومرور خودرو ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

424 همین اواخر ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

425 جدیدترین ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

426 در آغوش کشیدن، استقبال کردن، در خود داشتن ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

427 (باعث و) بانی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

428 گرفتن قطار ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

429 نقطه آغاز/شروع ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

430 در دست ساخت ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

431 کوچه پشتی ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

432 جای پارک کنار جدول ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

433 جای پارک ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

434 درختکاری‌شده در اطراف، دارای درختان اطراف ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

435 قواره‌ها ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

436 مناسبِ کودکان ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

437 مشبک، شطرنجی، پنجره‌ای ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

438 گذشته، قبل، پیش، پیشوند پار-، دی-
yesteryear : پارسال، سال قبل، سال پیش
yesterday : دیروز، روز گذشته
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

439 اصلاح‌طلب ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

440 به رهبری، به سرکردگی، به سرپرستی، با هدایت، با راهنمایی، با راهبری، با پیشوایی، به پیشگامی، با ریاست، با دنباله‌روی از، با پیروی از، با اقتدا به، ب ... ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

441 جایگزینی/تعویض x با y
نشاندن y به جای x
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

442 مصادره، سلب مالکیت، خلع ید، غصب، اجحاف، تملک (زوری)
مصادره‌کننده، سلب‌کننده مالکیت، غاصب، اجحاف‌کننده
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

443 مصادره، سلب مالکیت، خلع ید، غصب، اجحاف
مصادره‌کننده، سلب‌کننده مالکیت، غاصب، اجحاف‌کننده
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

444 خطوط سواره‌رو ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

445 خطوط ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

446 جذاب ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

447 سهمگین
investing heavily in pedestrian infrastructure : سرمایه‌گذاری سهمگین بر زیرساخت پیاده‌روی
١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

448 دارای طرح جامع ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

449 هدف بودن ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|

450 بزرگ‌مقیاس‌تر ١٣٩٩/٠٤/٢٥
|