برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 بلافاصله ١٤٠٠/٠٥/٠١
|

2 قالب-هیات-ظاهر- پوشش ١٤٠٠/٠٤/٣١
|

3 به همین دلیل ١٤٠٠/٠٤/٢٩
|

4 دست کم-لااقل ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

5 بازنگری ١٤٠٠/٠٣/١٨
|

6 بدين قرار ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

7 مبهم كردن حقيقت جهت منافع خود ١٤٠٠/٠٢/١٧
|

8 مبهم ١٤٠٠/٠٢/١٦
|

9 عدم- نيستي- نابودي-هيچ ١٤٠٠/٠٢/١٥
|

10 خرد جمعي ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

11 گواهي دادن دل- دلشوره داشتن-بد به دل افتادن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

12 عاريتي ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

13 هستي يافته- بوجود آوردن ١٤٠٠/٠٢/١٤
|

14 بلغور كردن ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

15 هستي بخشيدن ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

16 خواب خوش-خيال ساختگي ١٤٠٠/٠٢/١٣
|

17 توهم ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

18 خرت و پرت ١٤٠٠/٠٢/٠٦
|

19 به شرطي كه ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

20 تا بدانجا كه ١٤٠٠/٠٢/٠٥
|

21 تبعیت کردن ١٤٠٠/٠٢/٠٢
|

22 صرف نظر از ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

23 چانه زني زياد روي قيمت ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

24 ثبت و ضبط كردن ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

25 تجديد قوا كردن ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

26 يك شروع خوب،نصف انجام كل كار است. ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

27 به دوره كارآموزي كه قبل از استخدام رسمي هست ميگن. ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

28 ?do you mean it
داري جدي مي گي؟
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

29 Do/Work Wonders= To have a very good effect
تاثير خوب و مطلوبي داشتن
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

30 بازرسي دستي ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

31 كالاهاي معيوب ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

32 لطفا درك كنيد.
please understand me
لطفا منو درك كنيد
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

33 stop me if i'm wrong
اگه اشتباه ميگم،بگو
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

34 پيش بيني كردن ١٣٩٩/١٢/١٩
|

35 i was stuck in traffic ١٣٩٩/١٢/١٩
|

36 اوراق بهادار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

37 سطح ظاهري و بيروني چيزي-نمايان ١٣٩٩/١٢/١٦
|

38 غذاي خيلي خوشمزه اي كه توي رستوران خورده بشه ١٣٩٩/١٢/١٥
|

39 جور بودن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

40 سطح چیزی...لایه خارجی چیزی ١٣٩٩/١١/٠١
|

41 احیا ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

42 مبتنی بر ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

43 التقاط ١٣٩٩/١٠/٢١
|

44 وقیح ١٣٩٩/١٠/٢١
|

45 غیر مجسم ١٣٩٩/١٠/١٩
|

46 تماشاخانه ١٣٩٩/١٠/١٩
|

47 به هر قیمتی ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

48 ملال آور ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

49 نسبت با ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

50 واگذار کردن
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|