برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

معین کریمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 صرف نظر از ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

2 چانه زني زياد روي قيمت ١٤٠٠/٠١/٠٥
|

3 ثبت و ضبط كردن ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

4 تجديد قوا كردن ١٤٠٠/٠١/٠٣
|

5 يك شروع خوب،نصف انجام كل كار است. ١٣٩٩/١٢/٢٧
|

6 به دوره كارآموزي كه قبل از استخدام رسمي هست ميگن. ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

7 ?do you mean it
داري جدي مي گي؟
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

8 Do/Work Wonders= To have a very good effect
تاثير خوب و مطلوبي داشتن
١٣٩٩/١٢/٢٣
|

9 بازرسي دستي ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

10 كالاهاي معيوب ١٣٩٩/١٢/٢٣
|

11 لطفا درك كنيد.
please understand me
لطفا منو درك كنيد
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

12 stop me if i'm wrong
اگه اشتباه ميگم،بگو
١٣٩٩/١٢/٢٢
|

13 پيش بيني كردن ١٣٩٩/١٢/١٩
|

14 i was stuck in traffic ١٣٩٩/١٢/١٩
|

15 اوراق بهادار ١٣٩٩/١٢/١٦
|

16 سطح ظاهري و بيروني چيزي-نمايان ١٣٩٩/١٢/١٦
|

17 غذاي خيلي خوشمزه اي كه توي رستوران خورده بشه ١٣٩٩/١٢/١٥
|

18 جور بودن ١٣٩٩/١٢/١٣
|

19 سطح چیزی...لایه خارجی چیزی ١٣٩٩/١١/٠١
|

20 احیا ١٣٩٩/١٠/٢٩
|

21 مبتنی بر ١٣٩٩/١٠/٢٦
|

22 التقاط ١٣٩٩/١٠/٢١
|

23 وقیح ١٣٩٩/١٠/٢١
|

24 غیر مجسم ١٣٩٩/١٠/١٩
|

25 تماشاخانه ١٣٩٩/١٠/١٩
|

26 به هر قیمتی ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

27 ملال آور ١٣٩٩/٠٩/١٨
|

28 نسبت با ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

29 واگذار کردن
١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

30 untold ways راه های بیشمار.
بیشمار و غیر قابل وصف و بیان
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

31 it would then cease to exist as cinema
در آن هنگام به عنوان سینما از دست خواهد رفت
١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

32 به همراه یک چیز دیگه-با-بعلاوه ١٣٩٩/٠٨/٢٢
|

33 بازگشتن-بازگرداندن ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

34 برای اینکه-به این خاطر که ١٣٩٩/٠٨/١٩
|

35 سد راه ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

36 راهبانه ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

37 شاعرانه ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

38 غافل شدن ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

39 چارچوب توافق ١٣٩٩/٠٨/٠٨
|

40 کهنه شدن-از مد افتاده ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

41 به عبارتی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

42 از ابتدا ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

43 الحاقات ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

44 نافذ ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

45 سرخورده ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

46 قانع کردن ١٣٩٩/٠٧/٠١
|

47 اگر مایلید ١٣٩٩/٠٦/٣١
|

48 جدیت ١٣٩٩/٠٦/٢٥
|

49 فراموش ١٣٩٩/٠٦/٢٤
|

50 بازیگری ١٣٩٩/٠٦/١٩
|