دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٦٣٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥١٥
لایک
لایک
٦٩٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٢

کنار آمدن

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

مستعد

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

هاضمه

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

فیلمنامه

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

به دنبال - در تعقیب

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.