دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٥٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٣٢
لایک
لایک
١,٢٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

قطعاً، به قطع

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٤

تنهایی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

دوباره بیان کردن، دوباره ذکر کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

It presents the writer's feelings. او ( آن ) بیان میکند ( نشان میدهد ) احساسات نویسنده را. همانطور که میدانیم presentation یعنس سخنرانی کردن. پس ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

فشار

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.