دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٥٦٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٣٦٢
لایک
لایک
٢٥٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

گسیل قطبش

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠

به معنای کشیدگی در حوزه زمان ، مکان و . . . هم هست

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٧

چاله سوزی طیفی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢١

بعضی جاها به یک تصویر کوچک اشاره داره که در فضای بزرگتر مثلا در یک نقشه یا نمودار جا گرفته.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١١

چرخشی - ارتعاشی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
Dickens contrasts the opulence of Frances nobility with the indigence of her peasants.
دیدگاه
١

دیکنز ثروت اشراف فرانسه را با فقر دهقانانش مقایسه می کنید.

تاریخ
١ سال پیش
متن
If no pollution control expenditures are made, ambient air pollution concentration will be high and pollution damage costs high.
دیدگاه
٢

اگر هزینه ای صرف کنترل آلودگی نشود آنگاه غلظت آلودگی هوای محیط بالا رفته و خسارات ناشی از آن بسیار هزینه بر خواهد بود.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The prosperity is visibly striking, not only for its lavishness relative to surrounding areas but also for its uniformity.
دیدگاه
٢

فقط بخواطر ارتباط گسترده اش با نواحی اطراف نیست که موفقیت اش به طور مشهودی برجسته است بلکه به علت همبستگی اش ( یکپارچگی اش ) نیز می باشد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Because of refraction, objects appear different when you look at them through a substance like water.
دیدگاه
١

وقتی از طریق ماده ای مانند آب به اشیا نگاه کنید، به علت شکست نور ( انکسار ) متفاوت به نظر می رسند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
The unwillingness of witnesses to come forward hampered the police investigation.
دیدگاه
٣

بی میلی ( عدم تمایل ) شاهدان به پا پیش گذاشتن، مانع تحقیقات پلیس شد.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.