دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٠٩
لایک
لایک
٢١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

Because

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

مشهور شدن Become famed Well - known

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

به چالش کشیدن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

برگرداندن توجه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١

زیپ لاین همونی که طناب مخصوصی می بندن به کمرشون و روی یک طناب بلند که در ارتفاع بسته شده سر می خوردند

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.