مینا مهرآذر

مینا مهرآذر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهaccounts for١٧:١٥ - ١٣٩٨/١١/٠١به این دلیل که . . .گزارش
5 | 1
areas of١٦:٥٩ - ١٣٩٨/١١/٠١زمینه هایی از حیطه هایی ازگزارش
7 | 0
teleiophilic١٦:٤٤ - ١٣٩٨/١١/٠١سکسولوژی : teleiophilic: A person who is sexually attracted to adults شخصی که تمایل جنسی به افراد بزرگسال داردگزارش
2 | 0
pedohebophilic١٦:٣٢ - ١٣٩٨/١١/٠١ pedohebophilic: a new classification that takes in sexual preference for pubescent children as well as the prepubescent دسته بندی جدیدی برای ترجیحات ... گزارش
0 | 0
area info٢٢:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٧اطلاعات محیط ( کامپیوتر )گزارش
0 | 0
log in٢٠:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٧ورود ( به سیستم ) ( به نرم افزار ) ( به برنامه )گزارش
34 | 1