منو
مینا علمداری

مینا علمداری

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
١٨,١٣٠
لایک
١,٨٥٤
لایک
دیس‌لایک
٢٠٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١٩٢
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٨,١٣٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١٩١
لایک
لایک
١,٨٥٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٠٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٤

همداشت، همدار

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٢

دگرپذیر، دگر جو ، دگریاب، دگر وار ، دگرخواه،

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٠

پوشینه، پوشانه، رویه، پهنگی، رویگی، روسنج

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

پردازشان ، پردازان

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٨

بیانه

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.