نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

تکمیل درباره من

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

-
همه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
moodle: روش روش کار، نمونه، نمونه ای از. . ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
moodle: روش روش کار، نمونه، نمونه ای از. . ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
atlantique: نام بانک آتلانتیک. درغرب آفریقاوکشو ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
yorkville: نام خیابانی در شهر تورنتو کانادا می ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
casher: کسیکه اعتبار بانکی را تایید می کندی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
departemant: دفتر اعزام مسافر به کشور دیگر
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
utmast: زیاد، فوق العاده، بیشتر از حد انتظا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
utmast care: مراقبت زیاد ، مواظبت بیش از حد. سعی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
corpet: قالین؛فرش زیر پا، فرش خانه
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
sukhumovit: نام ناحیه یا محل امام نیز نام هتلی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
annabel or annabelle: اسم اول زن، اسم خاص برای زن ، اسم و ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
annabelle: اسم برای نام بردن جنس مونث، اسم ویژ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
annabella: فیلم فرانسوی که در هالیوود موفق بود
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
annaeus: اولین نامی که برای صدا کردم مرد بکا ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
maalot: شهری در شمال اسراییل
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
instability constant: ناپایداری مداوم؛ناپایداری همشگی
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
digist: خورده می شود؛از گلو فرو می رود
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
tartar acid: اسید ترش مزه، اسید بد طعم
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
previous best: بهترین نتیجه را گرفتن، بهترین نتیجه ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
heavy pan: تابع یا ماهیتابه که غذا را در آن گر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
occurring: رخ دادی ک۶ انسان در آن دخالت ندارد، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
alienage: حقوق فرد بیگانه، حقوق یک کارمند خار ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
measuress: تاثیرگزاردن، موثر بودن، اثر گذاشتن، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
hiding oneself: خودرا مخفی کردن، مخفی شدن، پنهان شد ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
textbook: کتاب درسی، رساله، نوشته دریک موضوع، ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
liying: دروغ گفتن، دروغگویی، نادرستی، ناراس ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

-
دیکشنری
-
nbs: در ایران محصولی پودرمانندویک پودر خ ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
advertisement: لطفا این آگاهی رابرای کنسرت ما روی ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
unique: مجسمه ها دست ساز هستند ومانندونظیر ...
٤ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
life: یک عروسک موجود زنده نیست=یک عروسک ز ...
٤ ماه پیش