دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٤٠٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,١٧٨
لایک
لایک
١٥٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

ماده ای خوراکی وغذای خوب کهمصرف یک ماهه آن چاقیرا تا حدطبیعی کپ ولاغر وخوش فرممی نماید وبه سلامتی کلیه وبدن م شایانی می کند

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٠

پوذری خوراکی که چاقی را کم وچربی دورشکم را ازبین می برو وفواید بسیار دارد وبا پروتئین نیز مبارزه می کند وانسانهای چاقرا به حالت خوش فرم برمی گرداند

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

در ایران محصولی پودرمانندویک پودر خوراکی است پروتیینرا نابود می کند وتنظیم نموده وکلیه هاراپاکسازی نموده وچربی دور شکم رابه حد استاندار کاهش وسلامتی ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

دروغ گفتن، دروغگویی، نادرستی، ناراستی، غیر واقعی حرف زدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

کوه نوردان، ورزشکاران کوه پیما، کوه پیمایان گردشگر

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
The storm grew more and more ferocious with each second.
دیدگاه
٠

طوفان هر لحظه بیشتر شدت می یافت.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Each day that passed he grew more and more desperate.
دیدگاه
٠

هرروز که گدشت او بیشتر وبیشتر ناامید گردید

تاریخ
١ سال پیش
متن
Stores spend more and more on crime prevention every year.
دیدگاه
٠

فروشگاهها هرسال بیشتر از سال قبل برای جلوگیری از جرم تلاش می کنند. ( وقت بیشتری صرف جلوگیری از جدم می کنند )

تاریخ
١ سال پیش
متن
We should plant more and more trees in order to live better and more healthy in the future.
دیدگاه
٠

ما باید هرچه بیشتر درخت بکا یم تا در آینده زندگی سالمتری داشته باشیم

تاریخ
١ سال پیش
متن
Important people, less and less people left more and more important.
دیدگاه
٠

افرادمهم وبزرگ، کم یاب ووگران قدرند ( افراد مهم کاردانکم یاب وقیمتی ترند )

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.