٢ رأی
تیک ٦ پاسخ
١٧٦ بازدید

 معنی drive up تو جمله زیر چی میشه: you do know you can’t drive up to the White House, don’t you?

٤ ماه پیش
١ رأی

خودتم میدونی که تا کاخ سفید نمیتونی برونی؛ نمیدونی؟

٤ ماه پیش