پرسش خود را بپرسید

ترجمه drive up در جمله چیه؟

تاریخ
٢ ماه پیش
بازدید
١١٠

 معنی drive up تو جمله زیر چی میشه:

you do know you can’t drive up to the White House, don’t you?

٢٤٤
طلایی
٠
نقره‌ای
٠
برنزی
١١

٦ پاسخ

مرتب سازی بر اساس:

در متن ارائه شده، "drive up" به عمل نزدیک شدن یا عبور از یک مکان، مانند کاخ سفید، در یک وسیله نقلیه اشاره دارد. این عبارت حاکی از آن است که به دلیل محدودیت‌های امنیتی و مناطقی که فقط عابران پیاده هستند، نمی‌توان مستقیماً به سمت کاخ سفید رفت.

٢١٦,٠١١
طلایی
١١٩
نقره‌ای
٢,٩٦٤
برنزی
١,٥١١
تاریخ
٢ ماه پیش

در کل به. معنای راندن طی کردن. است

تاریخ
٢ ماه پیش

خودتم میدونی که تا کاخ سفید نمیتونی برونی؛ نمیدونی؟

٣,٤٥٦
طلایی
٠
نقره‌ای
١٦
برنزی
٣٢
تاریخ
٢ ماه پیش

در این جمله، "drive up" به معنای رانندگی به سمت یا نزدیک به یک محل خاص یا ساختمان اشاره دارد. بنابراین، جمله به شما اطلاع می‌دهد که شما می‌دانید نمی‌توانید با خودرو به سمت یا نزدیک به خانه سفید (کاخ ریاست جمهوری ایالات متحده) رانندگی کنید.

٦٣,٩٢٩
طلایی
٤٨
نقره‌ای
٣٥٣
برنزی
٥٦٤
تاریخ
٢ ماه پیش

در جمله بالا "up to" یعنی" تا"

پس ترجمه اش میشه: میدونی که نمیتونی تا کاخ سفید رانندگی کنی

١,٣٣٧
طلایی
٠
نقره‌ای
٣٢
برنزی
١٥
تاریخ
٢ ماه پیش

می دونی که قطعا نمیتونی تا کاخ سفید رانندگی کنی.

٢١,٠٦٠
طلایی
١١
نقره‌ای
١٣٩
برنزی
٢٣٥
تاریخ
٢ ماه پیش

پاسخ شما