دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٨٢٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩٦
لایک
لایک
٨٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

ریسک نکردن در ماجرایی نقش کوچکی داشتن

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

in some texts means: as a result

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٠

خود را نشان دادن

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٠

با سهولت بیشتر

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٥

شوق وافر نیاز مبرم میل شدید

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
The donkey was so overloaded, it could hardly climb the hill.
دیدگاه
٠

آنقدر بار الاغ کرده بودند که بسختی از تپه بالا میرفت

تاریخ
١ سال پیش
متن
You can change the default settings to suit your needs.
دیدگاه
٠

شما می توانید تنظیمات اولیه را مطابق با نیازهایتان تغییر دهید

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.