دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٢,٠٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٩
لایک
لایک
٨,٢٠١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥٢

سنگ قلاب کردن کسی، دنبال نخود سیاه فرستادن، پیچوندن کسی، دست به سر کردن، از سر باز کردن کسی، سر کار گذاشتن، اسکول کردن، علاف کردن کسی، ایستگاه گرفتن ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥٧

سریش شدن، سر به سر کسی گذاشتن، ، رو مخ بودن، مثل کنه دنبال کسی افتادن، پیله کردن، موی دماغ کسی شدن، کلافه کردن، ذله کردن، به جان کسی افتادن، آزار و ا ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨٢

چه شیر تو شیری شده، چقدر شلوغه، چقدر بهم ریخته اس This is a place or situation of confusion or disorder e. g. Mary's got all these house guests with ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٨٩

The leading person or thing in a particular area is the one which is most important or successful. این عبارت در زمینه ها و موضوعات مختلف، معانی متفا ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
١٠٧

ادوات محاصره ( منجنیق، دژکوب، توپ جنگی و… ) A weapon ( usually very large ) used by the aggressor in siege warfare. Weapons like trebuchets, catapul ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
all words and no action
دیدگاه
١١٥

فقط لب و دهنی ( فقط حرف میزنی ) و عمل نمیکنی.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٥ رأی
١٦ پاسخ
٥٨٣ بازدید

نام کافه فضایی که خاص باشه  ممنون

٤ ماه پیش
١ رأی

Space-Inspired Names: Galatea, Apollo, Celeste, Aurora, Castor, Luna, Ariel, Aries, Calypso, Elara, Estella, Leo, Nova, Orion, Aster, Astrid, Astrophel, Cassiopeia, Cielo, Comet, Hilda, Dion, Oberon, Rigel, Sirius, Portia,  Draco, Samson... .

٤ ماه پیش