منو
مظاهر بابائی سیاهکلرودی

مظاهر بابائی سیاهکلرودی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٩٣٦
لایک
١,٣١٢
لایک
دیس‌لایک
٩٢
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٦٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٩٣٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٦٧
لایک
لایک
١,٣١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣١

عمیقا فکر کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٧

نمیدونم و میخوام بدونه که آیا. . .

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٣

تقویت کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

لطفاً

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٠

باعث شدن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.