منو
امیر حسین
ویژه

امیر حسین

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٦٠,٠٥٥
رتبه کل
٦٣
رتبه کل
لایک
٦,١٩١
لایک
دیس‌لایک
١,٠٥١
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٠,٠٥١
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٦٣
لایک
لایک
٦,١٩١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,٠٥١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤
امتیاز
رتبه در بپرس
٣٣٨
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨٠

سپوژ در پهلوی ساسانی سپوختم: سکس کردم می سپوزم: سکس می کنم گُشنی کردن خفت و خیز مَرزیدن نزدیکی آمیزش گاییدن کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥٠

بزرگ در پهلوی ساسانی: Vazurg Vazurk Vuzurg کوچک در پهلوی ساسانی: Kučak Kotak پیرس: فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر بهرام فره وشی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٣

پارسی باستان ( هخامنشی ) : کوتَکا kutakā پارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : کوتَک kotak، کوچک kučak پارسی نو: کوچک kučak

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٢

امید بخشی فعلا شمایی که داری بدون ذکر منبع جعل و تحریف میکنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٥

این اوزرا یه تنه همه فارسی و عربی و انگلیسی رو زده به نام تورکا دوست گرامی خوش فارسیه و در پهلوی ساسانی با ریخت Xvaš بکار میرفته بد هم vat بوده. گِل ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
He tends to intellectualize most problems.
دیدگاه
٢

او متمایل است به اکثر مشکلات منطقی فکر کند / او می گراید بیشتر پراسه ها را بویرازد

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.