امیر حسین

امیر حسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهسلیقه٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/١٦سامان ریشه در واژه پهاوی ساسانی ( فارسی میانه ) sahmān دارد. پیرس ها: فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر بهرام فره وشی دیمه 296: sāmān, sahmān فرهنگ کوچک زبا ... گزارش
9 | 0
چاییدن٠٢:٣٩ - ١٤٠١/٠٨/٠٤زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند.گزارش
23 | 1
کالیبر٠٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٨کالیبر و واژگان عربی قالب، قلب، انقلاب، و . . . ریشه در واژه فارسی کالب دارند. پیرس: فرهنگ ریشه واژگان فارسی دکتر علی نوراییگزارش
21 | 0
قز٢٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/١٤همانطور که بارها اشاره کردم تمام منابعی که شما اوردید درست هستند ولی همگی در نهایت به زبان نیاترکی در دشت های مغولستان میرسند و نه فراتر از آن. منابع ... گزارش
32 | 10
دختر١٩:٥٩ - ١٤٠١/٠٦/١٤همانطور که بارها اشاره کردم تمام منابعی که شما اوردید درست هستند ولی همگی در نهایت به زبان نیاترکی در دشت های مغولستان میرسند و نه فراتر از آن. منابع ... گزارش
28 | 6
شروع کردن٠٦:١٧ - ١٤٠١/٠٦/١٤بوشیدنگزارش
9 | 1
دختر٠٤:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/١٤من میگم قز در نیاترکی وام واژه هست درست مثل کوچک و خاتون شما منبع میارید که در نیا ترکی وجود داشته؟ کیژ و کچ کردی مشابهش در خیلی از زبان های هم خانوا ... گزارش
28 | 3
قز٠٤:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/١٤من میگم قز در نیاترکی وام واژه هست درست مثل کوچک و خاتون شما منبع میارید که در نیا ترکی وجود داشته؟ کیژ و کچ کردی مشابهش در خیلی از زبان های هم خانوا ... گزارش
41 | 5
دختر٢٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/١٣منبع اینکه کچ، کیژ ( کردی ) کچی ( لری ) کج ( بلوچی ) کیجا ( مازندرانی، گیلکی ) و . . . ریشه ایرانی دارند و واژه آذری کهن "کینا" به معنی دختر و واژه ت ... گزارش
25 | 3
قز٢٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١٣منبع اینکه کچ، کیژ ( کردی ) کچی ( لری ) کج ( بلوچی ) کیجا ( مازندرانی، گیلکی ) و . . . ریشه ایرانی دارند و واژه آذری کهن "کینا" به معنی دختر و واژه ت ... گزارش
44 | 2
چاقو١٩:٣١ - ١٤٠١/٠٦/١٣برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، چاقو واژه ای ایرانی و همریشه با چکش و چاکوچ است.گزارش
18 | 0
اغوش٢٢:٤٤ - ١٤٠١/٠٦/١٢زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ... گزارش
18 | 1
قز٢٢:٤٣ - ١٤٠١/٠٦/١٢زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ... گزارش
39 | 1
دختر٢٢:٤١ - ١٤٠١/٠٦/١٢زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ... گزارش
28 | 2
معنی١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٦/١٢مانی: meaning ( مانک یا ماناک در فارسی میانه: معنی ) یانی: means ( یان و یانی در اوستایی: یعنی )گزارش
12 | 0
یعنی١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٦/١٢مانی: meaning ( مانک یا ماناک در فارسی میانه: معنی ) یانی: means ( یان و یانی در اوستایی: یعنی )گزارش
5 | 0
ترک١٩:٥١ - ١٤٠١/٠٦/١١واژه ترک ( تورک ) ریشه چینی دارد و معنی آغازین آن مردم قدرتمند است. گوک ترک ها ( در منابع چینی: 突厥 ) نخستین قبایل ترک و ساکن مغولستان بودند ( مراجعه ... گزارش
18 | 8
دختر٠٣:١٩ - ١٤٠١/٠٦/١٠واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ای از زبان کهن پهلوی آذری است. فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی سورانی: کچ / کیژ کردی کورمانجی: ke ... گزارش
39 | 1
اغوش٠٣:١٨ - ١٤٠١/٠٦/١٠واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ای از زبان کهن پهلوی آذری است. فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی سورانی: کچ کردی کورمانجی: ke� مازن ... گزارش
23 | 1
قز٠٣:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/١٠فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی کورمانجی: Keč کردی سورانی: کچ / کیژ مازندرانی: کیجا آذری: قز / قیز واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ... گزارش
41 | 1
صورت٠٤:١٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨به صورت . . . : به دیمار، به دیمه یگزارش
9 | 0
شلوغ٠٢:٢٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٦بن اکنون راب ( فعل ) شولیدن ( درهم شدن، آشفتن، شوریدن ) اوگ ( پسوندی در پهلوی ساسانی که امروزه او، اوک، اوغ و اوخ گشته است )گزارش
21 | 1
گن٠١:٥٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٦گُن در کردی کوتاسته ی گُند فارسی به چم بیضه است. ( گند ) دهخدا: خایه باشد که به عربی خصیه خوانند. ( برهان ) . خایه. ( آنندراج ) . بیضه. تخم. عُنبُ ... گزارش
14 | 0
pollution١٤:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٤برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، راب ( فعل ) to pollute هم ریشه با آلودن در فارسی است.گزارش
16 | 0
pollute١٤:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/٠٤برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، راب ( فعل ) to pollute هم ریشه با آلودن در فارسی است.گزارش
12 | 0
مشرق١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٤برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، اشراق و شرق و مشرق برامده از واژه فارسی میانه Čirāg و فارسی دری چراغ هستند.گزارش
12 | 0
pollution١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٤آلودن: to pollute آلودگی: pollution آلایش: کنش آلودنگزارش
12 | 0
pollute٠٣:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٤آلودن: to pollute آلودگی: pollution آلایش: کنش آلودنگزارش
14 | 0
شرق١٨:١٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٣برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، اشراق و شرق و مشرق برامده از واژه فارسی میانه Čirāg و فارسی دری چراغ هستند.گزارش
14 | 0
دارو١٢:٤٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٢دارو در فارسی میانه dārug بوده است و پسوند ug در همه واژه های ساسانی به او در فارسی دری دگریده شده است مانند bānug: بانو پی رس ها: ۱. فرهنگ فارسی به ... گزارش
16 | 0
پل١٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٣١پل از پرد در فارسی میانه می آید و با واژگان بردن، بار، port، export همریشه است ( نیاهندواروپایی: bher )گزارش
16 | 0
would١١:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٣١بایستن: Must شایستن: Should واسیدن: Would ( دکتر جاوید پاژین )گزارش
12 | 1
دارو١١:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٣١دار ریشه ایرانی و هندو اروپایی دارد فارسی: دار، درخت کوردی: دار، درەخت لری: دار مازندرانی: دار گیلکی: دار اردو: درخت سنسکریت: Taru انگلیسی: Tree روسی ... گزارش
23 | 0
should١٧:٥٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٩بایستن: Must شایستن: Should واسیدن: Would ( دکتر جاوید پاژین )گزارش
7 | 0
اوبی١٤:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٩برآمده از ابنه ایگزارش
5 | 0
رئیس١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٨واژگان şef در کردی کورمانجی و ترکی استانبولی از chef در فرانسوی می ایند و ریشه ایرانی ندارند.گزارش
14 | 0
هاوین١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٧در فارسی میانه و اوستایی هامین به چم تابستان بوده استگزارش
21 | 0
هناسه١٨:٥٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٥کردی از زبان های ایرانی شمال غربی مانند گلیکی و پارتی، و لری از زبان های جنوب غربی مانند فارسی است. تمام زبان های رایج در ایران به جز ترکی آذری و ترک ... گزارش
28 | 0
هناس١٨:٥١ - ١٤٠١/٠٥/٢٥کردی از زبان های ایرانی شمال غربی مانند گلیکی و پارتی، و لری از زبان های جنوب غربی مانند فارسی است. تمام زبان های رایج در ایران به جز ترکی آذری و ترک ... گزارش
28 | 0
tend٠٩:٠٦ - ١٤٠١/٠٥/٢٣در فارسی: تمایل داشتن زوشیدن کامیدنگزارش
18 | 0
اشکال٠٨:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٣ارمنی: "սխալ "mistake, error سنسکریت: "स्खलति "to stumble نیاهندواروپایی: "skʰal "to stumble*گزارش
21 | 0
عکس٠٧:٣٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٣Aks: عکس PIE: h₃�kʷs "eye", from�*h₃ekʷ - �“to see”� ‎�* - s Proto - Indo - Iranian:�*H�kš Proto - Iranian: *H�xši Avestan: 𐬀𐬱 Middle Persian: aš " ... گزارش
21 | 0
حرف٢١:٢٦ - ١٤٠١/٠٥/١٩وات: حرف واکه: مصوت بی واک / هم خوان: صامت نویسه: کاراکترگزارش
30 | 1
معنی٠٣:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/١٩مانک یا ماناک در فرهنگ پهلوی بجای "معنی" بکار برده شده است. ( پی رس: واژه یاب ابوالقاسم پرتو )گزارش
30 | 0
حرف١٠:٢١ - ١٤٠١/٠٥/١٧گفتن: To say واختن: to speak آواختن ( =خُنیدن ) : To sing نواختن: To play سخیدن: To talk پاسخیدن: To answer درنجیدن: To articulate گپیدن: To chat * ... گزارش
32 | 1
کارد٠٨:١٦ - ١٤٠١/٠٥/١٧ریشه هندواروپایی کارد، skert است و با واژه های انگلیسی share، سنسکریت कृत्त، اوستایی kart، فارسی باستان klyn، فارسی میانه kirrēnītan، فارسی نو کاله، ... گزارش
21 | 0
technique٠٧:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/١٥لِم: technique لمیک: technical لمیکانه: technically تَشنیک: technique تشنیکی: technical تشنیکانه: technically * ایک پسوند زابنده ( صفت ساز ) پارسی ... گزارش
23 | 0
تکنیک٠٧:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/١٥لِم: technique لمیک: technical لمیکانه: technically تَشنیک: technique تشنیکی: technical تشنیکانه: technically * ایک پسوند زابنده ( صفت ساز ) پارسی ... گزارش
16 | 0
مسخره کردن٠٦:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/١٥فیریدنگزارش
18 | 0
هناس٢٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/١٤هناسه در بسیاری از زبان های ایرانی از جمله کوردی، لری، لکی، فارسی ( اصفهان، فارس، سمنان، بوشهر، کهگیلویه، مرکزی، . . . ) بکار می رود. از آنجا که در خ ... گزارش
39 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهintellectualize٠٨:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٣
• He tends to intellectualize most problems.
او متمایل است به اکثر مشکلات منطقی فکر کند / او می گراید بیشتر پراسه ها را بویرازد
2 | 0