امیر حسین

امیر حسین

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشیم١٥:٥٣ - ١٤٠٢/٠٣/١٦شیم در زبان تپوری ( طبری، مازندرانی ) به چم و معنای "ماهی" است.گزارش
0 | 0
باهنده١٢:٤٧ - ١٤٠٢/٠١/٢٧پهلوی ساسانی: vāyendak پهلوی اشکانی: wāyendag اوستایی: vāy ( پرواز کردن )گزارش
14 | 1
بانده١٢:٤٧ - ١٤٠٢/٠١/٢٧پهلوی ساسانی: vāyendak پهلوی اشکانی: wāyendag اوستایی: vāy ( پرواز کردن )گزارش
7 | 0
سیما٠٤:٠٤ - ١٤٠١/١٢/١٣سیما ریشه هندواروپایی دارد و با واژه های فارسی دیم ( چهره ) و دیدن هم ریشه است. هندواروپایی: dheye ( دیدن ) > یونانی: sema ( چیزهای دیده شده، نشان ... گزارش
30 | 1
سیرک٠٢:٢٠ - ١٤٠١/١١/٠٢لودان لودگاه ( لوده گاه )گزارش
16 | 0
واژگون٠٧:٣٦ - ١٤٠١/١٠/١٥واژگون: چپه پارگون: نیمه چپهگزارش
7 | 1
احترام١٧:٠٦ - ١٤٠١/١٠/٠٨سنودن: احترام گذاشتن ( سنودن: سنای مانند نمودن: نمای، آزمودن: آزمای، گشودن: گشای، پیمودن: پیمای، و . . . ) سنایش: کنش سنودن سنا: احترامگزارش
12 | 0
elder١٣:٤٧ - ١٤٠١/٠٩/٢٩Elder: مِهتر Junior: کِهترگزارش
14 | 0
طلب٠٣:١٤ - ١٤٠١/٠٩/٢٩کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلبگزارش
14 | 0
طالب٠٣:١٦ - ١٤٠١/٠٩/٢٩کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلبگزارش
18 | 0
مطلوب٠٣:١٥ - ١٤٠١/٠٩/٢٩کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلبگزارش
14 | 0
طلبیدن٠٣:١٤ - ١٤٠١/٠٩/٢٩کامیدن: طلبیدن کامنده: طالب کامیده: مطلوب کامند: طلبه داوکام: داوطلب پارشکام: تجزیه طلبگزارش
14 | 0
سلیقه٠٩:٥٧ - ١٤٠١/٠٨/١٦سامان ریشه در واژه پهاوی ساسانی ( فارسی میانه ) sahmān دارد. پیرس ها: فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر بهرام فره وشی دیمه 296: sāmān, sahmān فرهنگ کوچک زبا ... گزارش
21 | 1
چاییدن٠٢:٣٩ - ١٤٠١/٠٨/٠٤زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند.گزارش
41 | 1
کالیبر٠٢:٢٣ - ١٤٠١/٠٧/٠٨کالیبر و واژگان عربی قالب، قلب، انقلاب، و . . . ریشه در واژه فارسی کالب دارند. پیرس: فرهنگ ریشه واژگان فارسی دکتر علی نوراییگزارش
37 | 0
قز٢٠:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/١٤همانطور که بارها اشاره کردم تمام منابعی که شما اوردید درست هستند ولی همگی در نهایت به زبان نیاترکی در دشت های مغولستان میرسند و نه فراتر از آن. منابع ... گزارش
55 | 12
دختر١٩:٥٩ - ١٤٠١/٠٦/١٤همانطور که بارها اشاره کردم تمام منابعی که شما اوردید درست هستند ولی همگی در نهایت به زبان نیاترکی در دشت های مغولستان میرسند و نه فراتر از آن. منابع ... گزارش
44 | 10
شروع کردن٠٦:١٧ - ١٤٠١/٠٦/١٤بوشیدنگزارش
18 | 1
دختر٠٤:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/١٤من میگم قز در نیاترکی وام واژه هست درست مثل کوچک و خاتون شما منبع میارید که در نیا ترکی وجود داشته؟ کیژ و کچ کردی مشابهش در خیلی از زبان های هم خانوا ... گزارش
37 | 4
قز٠٤:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/١٤من میگم قز در نیاترکی وام واژه هست درست مثل کوچک و خاتون شما منبع میارید که در نیا ترکی وجود داشته؟ کیژ و کچ کردی مشابهش در خیلی از زبان های هم خانوا ... گزارش
48 | 6
دختر٢٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/١٣منبع اینکه کچ، کیژ ( کردی ) کچی ( لری ) کج ( بلوچی ) کیجا ( مازندرانی، گیلکی ) و . . . ریشه ایرانی دارند و واژه آذری کهن "کینا" به معنی دختر و واژه ت ... گزارش
34 | 3
قز٢٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١٣منبع اینکه کچ، کیژ ( کردی ) کچی ( لری ) کج ( بلوچی ) کیجا ( مازندرانی، گیلکی ) و . . . ریشه ایرانی دارند و واژه آذری کهن "کینا" به معنی دختر و واژه ت ... گزارش
53 | 3
چاقو١٩:٣١ - ١٤٠١/٠٦/١٣برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، چاقو واژه ای ایرانی و همریشه با چکش و چاکوچ است.گزارش
44 | 1
اغوش٢٢:٤٤ - ١٤٠١/٠٦/١٢زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ... گزارش
34 | 2
قز٢٢:٤٣ - ١٤٠١/٠٦/١٢زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ... گزارش
44 | 2
دختر٢٢:٤١ - ١٤٠١/٠٦/١٢زبان شناسان و تاریخدانان متذکر می شوند که تقریباً تمامی عنوان های فرمان روایان در زبان ترکی اولیه از ریشه ایرانی هستند. منبع: در همین سایت گوک ترک ... گزارش
32 | 3
معنی١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٦/١٢مانی: meaning ( مانک یا ماناک در فارسی میانه: معنی ) یانی: means ( یان و یانی در اوستایی: یعنی )گزارش
21 | 0
یعنی١٤:٢١ - ١٤٠١/٠٦/١٢مانی: meaning ( مانک یا ماناک در فارسی میانه: معنی ) یانی: means ( یان و یانی در اوستایی: یعنی )گزارش
21 | 0
ترک١٩:٥١ - ١٤٠١/٠٦/١١واژه ترک ( تورک ) ریشه چینی دارد و معنی آغازین آن مردم قدرتمند است. گوک ترک ها ( در منابع چینی: 突厥 ) نخستین قبایل ترک و ساکن مغولستان بودند ( مراجعه ... گزارش
62 | 13
دختر٠٣:١٩ - ١٤٠١/٠٦/١٠واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ای از زبان کهن پهلوی آذری است. فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی سورانی: کچ / کیژ کردی کورمانجی: ke ... گزارش
46 | 1
اغوش٠٣:١٨ - ١٤٠١/٠٦/١٠واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ای از زبان کهن پهلوی آذری است. فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی سورانی: کچ کردی کورمانجی: ke� مازن ... گزارش
37 | 1
قز٠٣:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/١٠فارسی میانه ( پهلوی ساسانی ) : Kech کردی کورمانجی: Keč کردی سورانی: کچ / کیژ مازندرانی: کیجا آذری: قز / قیز واژه قز/قیز در ترکی آذربایجانی بازمانده ... گزارش
46 | 2
صورت٠٤:١٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨به صورت . . . : به دیمار، به دیمه یگزارش
9 | 1
شلوغ٠٢:٢٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٦بن اکنون راب ( فعل ) شولیدن ( درهم شدن، آشفتن، شوریدن ) اوگ ( پسوندی در پهلوی ساسانی که امروزه او، اوک، اوغ و اوخ گشته است )گزارش
28 | 1
گن٠١:٥٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٦گُن در کردی کوتاسته ی گُند فارسی به چم بیضه است. ( گند ) دهخدا: خایه باشد که به عربی خصیه خوانند. ( برهان ) . خایه. ( آنندراج ) . بیضه. تخم. عُنبُ ... گزارش
18 | 0
pollution١٤:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٤برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، راب ( فعل ) to pollute هم ریشه با آلودن در فارسی است.گزارش
25 | 1
pollute١٤:٠٦ - ١٤٠١/٠٦/٠٤برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، راب ( فعل ) to pollute هم ریشه با آلودن در فارسی است.گزارش
16 | 1
مشرق١٤:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/٠٤برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، اشراق و شرق و مشرق برامده از واژه فارسی میانه Čirāg و فارسی دری چراغ هستند.گزارش
18 | 0
pollution١٣:٥٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٤آلودن: to pollute آلودگی: pollution آلایش: کنش آلودنگزارش
16 | 0
pollute٠٣:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٤آلودن: to pollute آلودگی: pollution آلایش: کنش آلودنگزارش
16 | 0
شرق١٨:١٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٣برپایه نسک ریشه واژگان فارسی، الفیده دکتر علی نورائی، اشراق و شرق و مشرق برامده از واژه فارسی میانه Čirāg و فارسی دری چراغ هستند.گزارش
21 | 0
دارو١٢:٤٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٢دارو در فارسی میانه dārug بوده است و پسوند ug در همه واژه های ساسانی به او در فارسی دری دگریده شده است مانند bānug: بانو پی رس ها: ۱. فرهنگ فارسی به ... گزارش
21 | 0
پل١٢:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٣١پل از پرد در فارسی میانه می آید و با واژگان بردن، بار، port، export همریشه است ( نیاهندواروپایی: bher )گزارش
18 | 0
would١١:٥٩ - ١٤٠١/٠٥/٣١بایستن: Must شایستن: Should واسیدن: Would ( دکتر جاوید پاژین )گزارش
18 | 2
دارو١١:٥٠ - ١٤٠١/٠٥/٣١دار ریشه ایرانی و هندو اروپایی دارد فارسی: دار، درخت کوردی: دار، درەخت لری: دار مازندرانی: دار گیلکی: دار اردو: درخت سنسکریت: Taru انگلیسی: Tree روسی ... گزارش
25 | 0
should١٧:٥٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٩بایستن: Must شایستن: Should واسیدن: Would ( دکتر جاوید پاژین )گزارش
12 | 0
اوبی١٤:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٩برآمده از ابنه ایگزارش
9 | 0
رئیس١٤:٢٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٨واژگان şef در کردی کورمانجی و ترکی استانبولی از chef در فرانسوی می ایند و ریشه ایرانی ندارند.گزارش
18 | 1
هاوین١٤:٥٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٧در فارسی میانه و اوستایی هامین به چم تابستان بوده استگزارش
25 | 0
هناسه١٨:٥٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٥کردی از زبان های ایرانی شمال غربی مانند گلیکی و پارتی، و لری از زبان های جنوب غربی مانند فارسی است. تمام زبان های رایج در ایران به جز ترکی آذری و ترک ... گزارش
30 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهintellectualize٠٨:٣٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٣
• He tends to intellectualize most problems.
او متمایل است به اکثر مشکلات منطقی فکر کند / او می گراید بیشتر پراسه ها را بویرازد
5 | 0