دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٦٢,٦٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٨
لایک
لایک
٦,٤٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١,١٠٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٤
رتبه
رتبه در بپرس
٣,٢٨٢
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٢

"ولی" مخفف "ولیک" است که خود کوتاه شده ی "ولیکن" است "اما" هم ریشه عربی دارد واژه ی مهجور "پَن" معادل فارسی آنهاست

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٤

اما عربی است ولی مخفف ولیک است که خود کوتاه شده ی ولیکن است واژه ی مهجور "پَن" معادل فارسی آنهاست

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٢

دهخدا: کُر. ( اسم ) ۱. فرزند آدمی. ( آنندراج ) . و این کلمه در تداول کردان و لران بمعنی پسر است. ۲. مخفف کُرّه است، چه از انسان و چه از حیوان چنانک ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٩

زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند. کدیور یکایک سپاهی شدند دلیرا ...

تاریخ
٧ ماه پیش
دیدگاه
٨

زبان های کردی و فارسی هر دو ریشه در زبان نیاایرانی ( protoiranian ) دارند و واژگان مشابه یا مشترک آنها وام واژه نیستند. کدیور یکایک سپاهی شدند دلیرا ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
He tends to intellectualize most problems.
دیدگاه
٢

او متمایل است به اکثر مشکلات منطقی فکر کند / او می گراید بیشتر پراسه ها را بویرازد

پرسش‌های برتر

پرسشی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.