منو
مریم فتحی سلمی

مریم فتحی سلمی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٤,٢٩٤
لایک
١,٤٥٦
لایک
دیس‌لایک
١٣٣
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٥٣
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٤,٢٩٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٥٢
لایک
لایک
١,٤٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤٢

توجه کردن، دقت کردن، اهمیت دادن، no one give them a second thought هیچ کس حتی نگاهشونم نمیکنه ( اهمیت نمیده بهشون )

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٤

the latest fashion very popular right now آخرین مد روز

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣٢

If you get your hands on something or lay your hands on something, you manage to find it or obtain it, usually after some difficulty. به چنگ آوردن ب ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٩

صدایی رسایی داشتن خوب آواز خوندن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢٨

it's better to be cautious than to regret it later احتیاط شرط عقل است پیشگیری بهتر از درمان است

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.