دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٤٠٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٤٨
لایک
لایک
١,٦٥٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٣٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ روز پیش
دیدگاه
٠

ویران شهری، پادآرمانشهری، آخرالزمانی

تاریخ
٤ روز پیش
دیدگاه
٠

( امید، آرزو، . . . ) تباه، تباه شده Most find their hopes crushed on arrival. اکثر آنها در بدو ورود به شهرها، امیدشان تباه می شود.

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

( قلب ) به درد آمدن and my heart swelled with the desire to take him away with me to live a wandering life on the roads. و قلب من از این آرزو به د ...

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

[ادبی] افشاندن I cast my love upon the waters—my thoughts on the barren plain of the sea. عشقم را بر روی امواج می افشانم و افکارم را بر روی دشت بی ...

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

I cast my love upon the waters—my thoughts on the barren plain of the sea. عشقم را بر روی امواج می افشانم و افکارم را بر روی دشت بی ثمرِ دریا ( "م ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.