منو
مائده💫

مائده💫

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٢,٦٥٤
لایک
٢٩٢
لایک
دیس‌لایک
١٣٣
دیس‌لایک
رتبه کل
١,١٢٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦٥٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,١٢٥
لایک
لایک
٢٩٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

سو گیری

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

به کار بردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

مهارت داشتن، کارکشته، ماهر، چیره دست

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

جمع بندی کردن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

کمک

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.