دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٨٨٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٢٠٢
لایک
لایک
٣١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

سازگاری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

سو گیری

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٠

به کار بردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

پالایش Cathartic method:روش پالایشی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

ردیابی کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.