تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

صافکاری جوشکاری

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

آدم تودار

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

دریچه

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد

اتاق نقلی

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

شلاق

تاریخ
٥ ماه پیش
پیشنهاد
٠

مشت زنی بدون دستکش

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
١

ناخواسته

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ساده

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

بمب زیر ابی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

زیر دریایی

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خلبان جنگنده ای که در جنگهای هوایی شرکت میکند

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

حالتی از بدن برای ابراز عصبانیت

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

خانواده طبیعت گرد

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منتظر یک واقعه ( معمولا نامطلوب ) اجتناب ناپذیر

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

به نفع کسی بودن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جلب توجه کردن

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منفی اندیشی

تاریخ
٨ ماه پیش
پیشنهاد
٢

از چیزی گذشتن نادیده گرفتن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

رضایت مشتری

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پوشش ریسک هج کردن

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

پیاده شده است آموزش داده شده است

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فیلم مستقل

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فایل الگو

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
١

پر ماجرا

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٢

زیر بغل اره ای

تاریخ
٩ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جریمه و تنبیه شدن

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

مات و مبهوت ماندن قفل شدن

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
١

بی مسئولیت

تاریخ
١٠ ماه پیش
پیشنهاد
٠

فراطبیعی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٢

رخنه

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یکدلی

تاریخ
١١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

ماش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

حیوانات بارکش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

وقایع غیرمنتظره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

آشکار پرشور متعارف محافظه کارانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

مسئول بودن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

آشکار، گستاخ، وقیح، بی شرم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بی احساس بی عاطفه بی رحم سنگدل

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدارا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

خط کش محاسبه خط کش ریاضی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

سه شنبه چرب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

جشن مهمانی ضیافت

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

باعث و بانی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرصت دادن مهلت دادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

ساماتا نوعی مدیتیشن هست که ذهن شما رو از همه چیز جز کاری که روی اون متمرکز شدید پاک میکنه.

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازگشت پناهندگان به کشور مبدا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازگشت به خانه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

غیر شخصی رسمی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

استفاده کردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سرمایه گذاری فیدلیتی

١