منو
تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

چقد بهش میاد متناسب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

حامی طبیعت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

پاها را در شکم جمع کردن حالت جنینی خوابیدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

همچنین

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١١

وقایع غیرمنتظره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

بازداشت توقیف جلب

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٨

پاره شده جدا شده کنده شده

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

مستلزم . . است

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

تجلی ( متون الهی )

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

مردم سالار مردمی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

مسئول بودن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٤

باعث و بانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

استفاده کردن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

فرصت دادن مهلت دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سر بزنگاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

سلسله خوفو

پیشنهاد
٣

به سر و کله ی همدیگر زدن

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

آشکار، گستاخ، وقیح، بی شرم

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

باغچه نشا زمین نشا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٣

خط کش محاسبه خط کش ریاضی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

در نظر نگرفتن مهم ندانستن مهم نشماردن اهمیت ندادن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٠

تکلیف

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازگشت پناهندگان به کشور مبدا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

مدارا

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

جشن مهمانی ضیافت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

خاکشیر

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

سه شنبه چرب

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

آشکار پرشور متعارف محافظه کارانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٢

حیوانات بارکش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

علائم

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

پر ماجرا

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
١

زیر بغل اره ای

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
١

رخنه

تاریخ
٣ ماه پیش
پیشنهاد
١

مات و مبهوت ماندن قفل شدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دری که به سرعت و با ضربه باز میشود

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

دیری نگذشت دیری نپایید به یکباره بلافاصله فورا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

مفروضات هزینه

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١

سرمایه گذاری فیدلیتی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
١

ساماتا نوعی مدیتیشن هست که ذهن شما رو از همه چیز جز کاری که روی اون متمرکز شدید پاک میکنه.

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

دلبستگی

تاریخ
٢ ماه پیش
پیشنهاد
٠

جریمه و تنبیه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

کارهای جزئی و کوچک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

وظایف کوچک

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

ریسک کردن خطر کردن

تاریخ
١ ماه پیش
پیشنهاد
٠

منفی اندیشی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

تمایلات نفسانی امیال نفسانی

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازگشت به خانه

تاریخ
١ سال پیش
پیشنهاد
٠

بازگشت پناهندگان به وطن به خانه به کشور

تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

یکدلی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

چند شغله