برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لیلی پسندیده

لیلی پسندیده چیزهایی که حوصله نوشتنش نمی آید.

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تکلیف ١٣٩٩/١٠/١٠
|

2 علائم ١٣٩٩/١٠/٠٧
|

3 دری که به سرعت و با ضربه باز میشود ١٣٩٩/١٠/٠٤
|

4 باغچه نشا
زمین نشا
١٣٩٩/٠٩/٢٠
|

5 بازداشت
توقیف
جلب
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

6 چقد بهش میاد
متناسب
١٣٩٩/٠٩/١٧
|

7 اقدامات فوق العاده
اقدامات ضروری
١٣٩٩/٠٩/١٥
|

8 تجلی (متون الهی) ١٣٩٩/٠٨/٢٧
|

9 مردم سالار
مردمی
١٣٩٩/٠٨/٢٤
|

10 به سر و کله ی همدیگر زدن ١٣٩٩/٠٨/٢١
|

11 تمایلات نفسانی
امیال نفسانی
١٣٩٩/٠٨/٢٠
|

12 در نظر نگرفتن
مهم ندانستن
مهم نشماردن
اهمیت ندادن
١٣٩٩/٠٨/١١
|

13 ریسک کردن
خطر کردن
١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

14 پاها را در شکم جمع کردن
حالت جنینی خوابیدن
١٣٩٩/٠٧/٢٩
|

15 سر بزنگاه ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

16 مستلزم .. است ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

17 پاره شده
جدا شده
کنده شده
١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

18 خاکشیر ١٣٩٩/٠٧/٢٣
|

19 سلسله خوفو ١٣٩٩/٠٧/٢٠
|

20 کارهای جزئی و کوچک ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

21 وظایف کوچک ١٣٩٩/٠٣/٠٣
|

22 حامی طبیعت ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

23 چند شغله ١٣٩٩/٠٢/٢٧
|