منو
خیراله رحیمی

خیراله رحیمی

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٤٧٢
لایک
٤٩
لایک
دیس‌لایک
٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٤,٠٠٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٧٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٤,٠١٠
لایک
لایک
٤٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

گنجانده شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

تعبیه شده

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٥

ناطور دشت

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

چالش برانگیز

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

به طور تجربی

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
Someone robbed the bank last night.
دیدگاه
٢

دیشب یکی از بنک دزدی کرد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
If we remove an electron from an anti-bonding orbital, the ion will be more tightly bound than the molecule was.
دیدگاه
٠

اگر یک الکترون را از مدار ضد پیوندی حذف کنیم، یون با شدت بیشتری نسبت به ملوکول پیوند برقرار می کند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
He believed his brother had robbed him of his inheritance.
دیدگاه

او یقین داشت که برادرش میراث او را دزدیده است

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.