منو
جواد آسوده

جواد آسوده

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
١,٥٢٦
لایک
١٥٦
لایک
دیس‌لایک
١٧
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٧٧١
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٢٦
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٧٧٢
لایک
لایک
١٥٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٩

تعریف : توجه کردن بهش و درکش آسون نیست، نیاز هست دقت بیشتری کرد تا فهمید. مثال : The pictures are similar, but there are subtle differences between ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

برداشتن یک یا چند قدم برای نزدیک شدن یا رسیدن به چیزی . رد شدن/ گذشتن از یک مرحله و رسیدن به مرحله بعد.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٥

تفریح یا وقت گذراندن در ساحل یا مکان های ساحلی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

اونجا! the changing room down there.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٠

Have you ever tried to break your bad habits? I have quit smoking and have stopped leaving things laying around the house. آیا سعی کردی که رفتارهای ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
The police intercepted the thieves as they attempted to escape.
دیدگاه
١

پلیس جلوی دزدها را گرفت به دلیل اینکه سعی در فرار داشتند.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He did not appear to be overburdened with guilt.
دیدگاه
٠

به نظر نمیرسه که تحت فشار گناه شده باشد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You have to be in the right frame of mind to play well.
دیدگاه
٠

شما باید حوصله/حسش را داشته باشی تا بتونی خوب بازی کنی

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.