جلیل جعفری

جلیل جعفری روزنامه نگار و مترجم ادبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهrealschule٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/١٣دورة متوسطة تحصیلی در آموزش و پرورش کشورهای آلمان، سوییس و لیختنشاین.گزارش
0 | 0
significantly١٠:٢٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩حسابی، درست و درمان، بی تعارف، تمام و کمال،گزارش
2 | 0
independently٠٩:١١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥بی منتگزارش
0 | 1
high stake١٦:٢٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢گران، پرهزینه، گزافگزارش
0 | 0
pet idea١٢:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢A "pet" idea is a favorite idea, or something that the boss is partial to. گزارش
5 | 0
experiment٠٨:٤٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥دقیق شدن روی چیزی, از چند و چون چیزی سر درآوردنگزارش
2 | 0
drude٠٨:٥٩ - ١٤٠٠/٠٣/٢٢مدل درود یک توضیح کلاسیک از جریان الکتریکی در فلزات یا به عبارت جامع تر، الکترون های آزاد در مواد جامد می باشد. این مدل در سال ۱۹۰۰ میلادی توسط پاول ... گزارش
2 | 0
wide circulation١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٧دامنه گسترده، سطح وسیع،گزارش
0 | 0
nonstationary١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٢نامانا گزارش
0 | 0
eschatological١٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٢غایت اندیشگزارش
0 | 0
state building١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩دولتی سازیگزارش
0 | 1
characteristically١٩:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٧مشخصه، منحصر بفردگزارش
0 | 0
واژه نو١٧:٣٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦نوواژهگزارش
0 | 0
intermediate war١١:٥٩ - ١٤٠٠/٠٢/٢٠جنگ داخلی گزارش
0 | 0
museum١٢:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/١٩اتاق فکرگزارش
2 | 1
holy struggle٢٠:٤٨ - ١٤٠٠/٠٢/١٤جهادگزارش
0 | 0
vocal critic١١:١٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣منتقد جدی ( سیاسی )گزارش
0 | 0
half measures١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٢اقدام نصف و نیمهگزارش
2 | 0
technical component١١:٠٩ - ١٤٠٠/٠٢/١٠سازوکار فنیگزارش
0 | 0
toluene٠١:٣٦ - ١٤٠٠/٠٢/١٠ماده ای شیمیایی که برای ساخت تی ان تی استفاده می شود.گزارش
2 | 0
fallen soldier١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/٣١سرباز کشته شده در جنگ، سرباز شهید،گزارش
2 | 0
prepster١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠١/٣٠رجوع شود به preppyگزارش
0 | 0
shifted١٧:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٩لرزانگزارش
2 | 1
take some getting used to١٠:٣٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦پذیرش واقعیتی به مرور زمانگزارش
2 | 0
matter of survival١٧:٥٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٥مساله مرگ و زندگیگزارش
2 | 0
all at once١٦:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٥ناغافل، یک دفعه،گزارش
0 | 0
merely charm٠٩:٠٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٥چقدر جالب! نوبر والله! عجبا!گزارش
0 | 0
recalcitrant٠٩:١٢ - ١٤٠٠/٠١/٢٤شوخ چشمگزارش
0 | 2
smart set٠٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٣آدمهای آلامُد، شیک پوش، خوش پوش،گزارش
0 | 0
hardback chair١٢:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/٢١hardback chairگزارش
0 | 1
querulously١٠:٤٣ - ١٤٠٠/٠١/١٩با گله مندی، با گلایه، با شِکوِه،گزارش
0 | 0
hiking accountant١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠١/١٦حسابدار سادهگزارش
0 | 0
lederhosen wearing١٧:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٦رعیت مآبگزارش
0 | 0
knobbly kneed١٧:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٦سر به راهگزارش
0 | 0
tourer١٧:٤٦ - ١٤٠٠/٠١/١٥ماشین تشریفاتگزارش
0 | 0
tourer١٧:٤٥ - ١٤٠٠/٠١/١٥ماشین روبازگزارش
0 | 0
antiriot kettles١٧:٤٢ - ١٤٠٠/٠١/١٥پبیس ضدشوشگزارش
0 | 0
tcha١٧:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/١٥آره، بله، همینه، خودشه ( حرف تعجب یا ندا که به هنگام رضایت و خوشحالی و به نشانه پاسخ مثبت سر می دهند ) A word orignating from the valley, circa 1982 ... گزارش
0 | 0
bad business١١:٥٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٦بدبیاریگزارش
0 | 0
warrant card١٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٦کارت شناسایی ( مخصوص نیروهای انتظامی )گزارش
0 | 0
working lunch١٦:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٠٥ناهار کاری ( به قیاس صبحانه کاری )گزارش
2 | 0
playactor١٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٥بازیگر دوره گردگزارش
0 | 0
colours to the mast١٨:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٤اتمام حجت،گزارش
0 | 0
good line١٨:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٤بعید نیست، دور از انتظار نیست، ممکن است،گزارش
0 | 0
sheep opening the gate to a wolf١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٤ترحم بر پلنگ تیز دندانگزارش
0 | 0
make a cat laugh١١:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٤شتر در خواب بیند پنبه دانه ( کنایه از خوش خیالی )گزارش
0 | 0
bless him١٠:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٢بنده خدا!گزارش
2 | 0
personal columns١٣:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٧صفحه تبلیغات روزنامهگزارش
0 | 0
innocently١٢:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٢٧مثل بچه هاگزارش
0 | 1
monosyllabic١٣:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٥آدم کم گوی و منزویگزارش
2 | 0