برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلیل جعفری

جلیل جعفری روزنامه نگار و مترجم ادبی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عجالتا، فعلا، ١٣٩٩/١٢/١٦
|

2 کلافه، بی تابانه، سرزنش آمیز، با حالت تاسف، ملامتگرانه، ١٣٩٩/١٢/١٤
|

3 مجله‌ای فرهنگی و اجتماعی که از 1888 تا 1957 در آمریکا منتشر می‌شد. ١٣٩٩/١٢/١١
|

4 چاله میدانی، کوچه بازاری، داش مشتدی، لات، امی، عامی. ١٣٩٩/١٢/١١
|

5 پل تردد ١٣٩٩/١٢/١١
|

6 پنهان شدن دوباره، از نو مخفی شدن، ١٣٩٩/١٢/١٠
|

7 زوال، انحطاط، فساد، فسق و فجور. ١٣٩٩/١٢/١٠
|

8 اوا خواهر، همجنس باز، منحرف جنسی، ١٣٩٩/١٢/١٠
|

9 نقش زمین شده ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

10 تحقیر شدن، خوار شدن، بور شدن، ضایع شدن، ١٣٩٩/١٢/٠٦
|

11 دسیسه، تدبیر، راه چاره، مَفَر، راه گریز، ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

12 رک و راست، بی رودربایستی، بی پرده، بی مقدمه، لامحاله، به ناچار، لاجرم، ١٣٩٩/١٢/٠٥
|

13 تشخیص هویت ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

14 رفیق قدیمی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

15 ترحم انگیز، از گوشه چشم ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

16 عجبا! یا للعجب! به حق چیزهای ندیده! ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

17 لگن پزشکی ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

18 دست مریزاد، گل کاشتی، سنگ تمام گذاشتی، کارت حرف نداشت، ١٣٩٩/١٢/٠٣
|

19 چاف و چمخاله یکی از شهرهای استان گیلان است که در بخش مرکزی شهرستان لنگرود و در شرق گیلان واقع شده‌است. ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

20 صدای قیل و قال، داد و فریاد، ١٣٩٩/١١/٢٩
|

21 مفت‌خور ١٣٩٩/١١/٢٨
|

22 ماه همیشه پشت ابر نمی‌مونه!
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا!
١٣٩٩/١١/٢٧
|

23 اوضاع خرتوخر ١٣٩٩/١١/١٦
|

24 بی حس و حال ١٣٩٩/١١/١٦
|

25 اردوگاه شکار ١٣٩٩/١١/١٦
|

26 املاک روستایی ١٣٩٩/١١/١٦
|

27 خرقه پوش، قبادار، جبه دار، کشیش ١٣٩٩/١١/١٦
|

28 ساعت ایستادة چوبی آونگ‌دار ١٣٩٩/١١/١٤
|

29 ساعت ایستاده چوبی آونگ‌دار ١٣٩٩/١١/١٤
|