منو
جلالی فرد

جلالی فرد

عضو از ٩ ماه پیش
امتیاز کل
٥٦٨
لایک
٥٨
لایک
دیس‌لایک
٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٣,٥٧٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٦٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,٥٨١
لایک
لایک
٥٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٨

ژادینگی به جای واژه جنسیت از ریشه ژاد به چم جنس

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٥

فروزه جایگزین واژه صفت

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٤

بدنهادانه ، بدنهادی برای شرارت

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٣

از ریشه ی بن ( پایه و اساس ) می توانیم بجایه واژه قاعده در زبان تازی برگزینیم . قواعد : بنارها ، واژه قاعده و قواعد نیز در زبان تازی از ریشه و اساس ق ...

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٣

بایسته و باییده

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.