منو
حامد جباری

حامد جباری

مکان تهران
عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١٣,٥٤٩
لایک
١,٤٠٥
لایک
دیس‌لایک
٢٨٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٦٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

روانشناس و پژوهشگر

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٣,٥٤٩
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٦٣
لایک
لایک
١,٤٠٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٨٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٣

1. سوء استفاده کردن 2. بدرفتاری کردن 3. بددهنی کردن

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

موارد استفاده از the 1. برای یک چیز یا یک شخص معین ( که قبلا برای شنونده در مورد آن صحبت کرده ایم ) I bought a shirt and some pants. The shirt is b ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

dismal ( adj ) ( dɪzməl ) =causing or showing sadness, e. g. dismal weather. =not skillful; of very low quality, e. g. The singer gave a dismal perfo ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

دچار استرس کردن ( استرس دادن ) دچار استرس شدن ( استرس گرفتن )

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
١

abandon 1 ( v ) ( əˈb�ndən ) =to leave, e. g. People often simply abandon their pets when they go on vacation. abandoned ( adj ) , abandonment ( n )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.