برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حامد جباری

روانشناس و پژوهشگر

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 شل شدن تداعی‌ها (از بین رفتن تداعی‌ها) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

2 تفکر پشم‌آلود ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

3 فراگیری مفرط (بیش‌گنجی) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

4 نوواژه‌سازی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

5 بی‌ربط گویی (یک مورد از اختلال تفکر صوری است) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

6 عینیت گرایی (تفکر عینی) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

7 ترکیب (در روانپزشکی، یک مورد از اختلال تفکر صوری است) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

8 حذف (در روانپزشکی، یک مورد از اختلال تفکر صوری است) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

9 جانشین‌سازی (یک مورد از اختلال تفکر صوری است) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

10 خروج از خط (یک مورد از اختلال تفکر صوری است) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

11 اختلال تفکر صوری ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

12 آپراکسی (ناتوانی در انجام حرکات) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

13 آتاکسی (ناهماهنگی عضلانی) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

14 میل شدید زن به رابطه جنسی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

15 میل شدید مرد به رابطه جنسی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

16 جنون دزدی (میل به دزدی) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

17 جنون الکل (میل مفرط به نوشابه‌های الکلی) ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

18 هرزه‌گویی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

19 اختلال خوابگردی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

20 کندی روانی-حرکتی ١٣٩٩/٠٨/٠٧
|

21 تحریک روانی-حرکتی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

22 ادا و اطوار ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

23 خودکاری ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

24 خودکاری دستوری ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

25 کاتاپلکسی (تن‌انداختگی) ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

26 رفتار کلیشه‌ای (رفتار قالبی) ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

27 انتخاب وضعیت ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

28 انعطاف‌پذیری مومی‌شکل ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

29 کاتالپسی (جمود عضلات، تصلب و سخت شدن عضلات) ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

30 سفتی عضلانی ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

31 بهت کاتاتونیک ١٣٩٩/٠٨/٠٣
|

32 بی‌احساسی (بی‌علاقگی) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

33 بی‌تفاوتی زیبا ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

34 بی‌تفاوتی هیجانی ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

35 دوگانگی احساس ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

36 اضطراب فراگیر ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

37 نارسایی هیجانی (ناتوانی در شناسایی و توصیف هیجان) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

38 خلق تحریک‌پذیر (زودرنج) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

39 بدخلقی (دمدمی بودن) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

40 خلق بدون مهار (خلق گسترده) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

41 خلسه (وجد، خوشی زیاد، سرمستی) ١٣٩٩/٠٧/٢٧
|

42 در رشته روانشناسی فقط به معنای "هیجانی" است ١٣٩٩/٠٧/٢٦
|

43 پرواز ماورای نصف‌النهار ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

44 آن سوی نصف النهار ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

45 مخل ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

46 زمانی-زیستی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

47 خلق بالا ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

48 سرخوشی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

49 خلق ملال‌انگیز ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

50 عاطفه متناسب ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 biologically
• I thought it was a biologically based brain disease.
• من فکر کردم که این یک بیماری مغزی زیست‌پایه بود.
١٣٩٩/٠٧/١٣
|