منو
احسان جهروتی

احسان جهروتی

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٩,٩١٤
لایک
١,٠١٩
لایک
دیس‌لایک
١٣٨
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٤٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٩١٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٤٨
لایک
لایک
١,٠١٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٦٤

تجویز دارو کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٨

دخل مغازه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٢

معلوم کردن ( هدف، برنامه ) - در نظر داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٨

ردیف شدن اوضاع

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٤

رسیدن به کاری ( to continue doing something ) برای مثال : Be quiet and get on with your work! ساکت باش و به کارت برس Jane got on with her work. جین ...

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.