دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٢٣٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٧٧
لایک
لایک
١,٠٥١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٤٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

افزودن ( فعل )

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

flights have been grounded پروازها به حالت تعلیق درآمدند

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

جسته و گریخته

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

در جایگاه متهم قراردادن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٢

نظام مند

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.