دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨,٠٧٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤٨٣
لایک
لایک
٨٢٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

نزدیکی جنسی دردناک ناشی از علل پزشکی یا روانشناسی. درد و ناراحتی قبل، هنگام و بعد از نزدیکی جنسی.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

احساس نیاز به دفع مدفوع درحالی که قبلا روده خالی از مدفوع شده است.

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٤

consequent on stemming from این دو رو هم به کلمات اقا رضا اضافه کنید

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

so that in a way that

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

شکل و شمایل

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Speech is only one expressive means that humans possess.
دیدگاه
٠

گفتار تنها یکی از ابزارهای گویایی است که انسان در اختیار دارد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
That her husband had come back early from his trip was the most plausible explanation for the front door being unlocked.
دیدگاه
١

این که شوهرش زودتر از سفرش برگشته بود قابل قبول ترین ( باور پذیر ترین ) توضیح برای قفل نبودن در جلویی بود .

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Our company needs to be adaptable to changing consumer tastes.
دیدگاه

شرکت نیاز داره که ( باید ) نسبت به تغییر ذائقه های مشتری سازش پذیر باشد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
We urge your participation in this new program.
دیدگاه
٥

ما خواستار حضور شما در این برنامه جدید هستیم.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Perseverance is failing nineteen times and succeeding the twentieth.
دیدگاه
٠

استقامت یعنی نوزده بار شکست خوردن و بیستمین بار موفق شدن

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.