دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠١٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٧٨
لایک
لایک
٢٠٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
١

1 - so - so 2 - indifference 😐 😒😕

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

هم میتونه باشه Fraek یعنی یک چیز غریب

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

از بین بردن relieve

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٥

مشکل سر راه مسئله دشواری مانع، سد، انسداد

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

مدیر سرپرست کارگردان ناظر عضو هیئت مدیره مدیر عامل مدیر اجرایی کنترل کننده ‎شخصی که مسئول یک فعالیت، بخش یا سازمان است ‎عضو هیئت مدیره افرادی که امور ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.