منو
حسین اسماعیلی زاد

حسین اسماعیلی زاد

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٢,٨٥٠
لایک
١,٣١٢
لایک
دیس‌لایک
١٣٥
دیس‌لایک
رتبه کل
٢٦٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٢,٨٥٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢٦٨
لایک
لایک
١,٣١٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٣٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٧٩

people that you work with, study with, or who are in the same situation as you شخص هم موقعیت، شخص یا اشخاص با موقعیت مشابه مثال: fellow citizen: همشه ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥٥

step down/aside کناره گیری کردن

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥١

maternity leave : مرخصی زایمان ( برای مادر ) paternity leave : مرخصی برای پدر ( پس از تولد فرزند )

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٥١

روزنامه ای نیم قطع و مصور که به اطلاعات زندگی افراد مشهور میپردازد.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٠

یافته ها، نتایج تحقیقات

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.