مدال‌های حسین اسماعیلی زاد

بازدید
٢٤
امتیاز کل
١٣,٦٩٠
کل مدال ها
٩٢
طلا
٥
نقره
٤٧
برنز
٤٠
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٤
نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

١