دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٢٣٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٣٨٠
لایک
لایک
١٢٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧

جام مقدّس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١

حسّاسیّت حسّی زیاد ( فرهنگ روانشناسی خداپرست )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٠

بادامه ( قسمتی از کرتکس مخ که جزء دستگاه کناری است، فرهنگ روانشناسی خداپرست )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١

روان رنجوری ، روان نژندی

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١

اجرا شدنی

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He washed all the cups.
دیدگاه
١

او تمام فنجان ها را شست.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Their strategy produced the desired outcome.
دیدگاه
٣

راهبرد آنها، نتیجة مطلوب داد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
دیدگاه
١

به کارمندان به طور متوسط 2000 پوند پاداش خواهند داد.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Winning a medal was the payoff for her hard work.
دیدگاه
٤

بردن مدال، پاداش سخت کوشی اش بود.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.