دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٣٦٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٣٤
لایک
لایک
٤٥٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٦ ماه پیش
دیدگاه
٠

خوش گذروندن ( ریلکس کردن و باچندتا فعالیت فوق برنامه از وقت لذت بردن ) I need some persuading to let my hair down کمی انگیزه لازم دارم تا خوش بگذرونم

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٠

مقاومت به انسولین، شرایطی است که در آن سلول های بدن پاسخ مناسبی به انسولین نمی دهند و به دنبال آن جذب گلوکز دچار اختلال شده و به طورثانویه باعث افزای ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

چشم به چشم شدن با کسی

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

بد، حرف زدن با کسی کسی رو شستن با حرف بد To tell off sb Or To tell sb off

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

پادرمیانی و وساطت کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.