دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٩٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,١٤٧
لایک
لایک
٩٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

قرمز مایل به نارنجی Hex : #da3b1f Rgb : rgb ( 218, 59, 31 ) Hsl : 9� , 75% , 49% RgbaColor : rgba ( 218, 59, 31, 1. 00 ) lab XyzColor : 30. 725, 1 ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

( بازی های رومیزی ) ( منچ ) وقتی یکی از بازیکنان تعداد زیادی تاس شش می آورد و حسادت دیگران را بر می انگیزد ولی در نهایت مهره اش می سوزد و تمام شش ها ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

did boss snide at you too? رئیس تو را هم چزاند؟

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

با تجربه، سرد و گرم چشیده، کسی که با سختی و تلاش به جایگاه بالا رسیده و بسیار قابل احترام است، در صنعت بازی: یک کار را آنقدر تکرار کنید تا به مهارت و ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

تخطی از حدود

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
As agreement between calculated and experimental I-V spectra is good, this method is clearly viable for the analysis of experimental data.
دیدگاه
٠

از آنجایی که طیف های I - V حاصل از محاسبات با نتایج آزمایشی تطابق خوبی دارند، این روش به وضوح برای تحلیل داده های حاصل از آزمایش کارگشا است.

تاریخ
١ سال پیش
متن
I had promised Nightingale to attend the lecture.
دیدگاه
٠

به نایتینگل قول داده بودم تا در سخنرانی حضور داشته باشم

تاریخ
١ سال پیش
متن
When the owl sings, the nightingale will hold her peace.
دیدگاه
٠

وقتی جغد آواز می خواند، بلبل نغمه خود را متوقف می کند

تاریخ
١ سال پیش
متن
Joe runs a hamburger concession in the mall.
دیدگاه

جو یک بوفه همبرگر فروشی را در مرکز خرید می چرخاند

تاریخ
١ سال پیش
متن
As a concession to her inexperience they allowed her to have some help.
دیدگاه
٠

به عنوان یه ارفاق به خاطر کم تجربگی اش به او اجازه دادند تا کمی کمک داشته باشد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.