منو
حسین ابراهیمی

حسین ابراهیمی

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٧٥٢
رتبه کل
٣,١٢١
رتبه کل
لایک
٧٦
لایک
دیس‌لایک
٤
دیس‌لایک

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٥٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣,١٠٦
لایک
لایک
٧٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٢٢

اشاره به شخصی که جنسیت بدو تولد خود را قبول دارد.

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٦

اهمال کار

تاریخ
١٠ ماه پیش
دیدگاه
٦

مورمور شدن شدید، مو به تن سیخ شدن در اثر لذت بیش از حد، نشاط، هیجان یا خوف

تاریخ
٩ ماه پیش
دیدگاه
٣

یعنی روی قبل هم تأثیر گذار است. برای مثال در قانون گذاری قوانین کیفری را هرگز retroactive تعیین نمی کنند یعنی اگر مجازات حمل چاقو از شش ماه به یک سال ...

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٢

بیا پایین، موعظه نکن، از منبر بیا پایین. توضیح: جایی استفاده می شود که طرف حاضر نیست از استانداردهای اخلاقی خود پایین بیاید و شما را به خاطر بی اخلا ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
١ سال پیش
متن
ballpoint pens
دیدگاه
٢

خودکار معمولی، از نوعی که جوهر با غلطیدن یک ساچمه روی کاغذ منتقل می شود

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
There is a call for the concession of certain rights.
دیدگاه
١

مطالبه ای را برای احقاق برخی حقوق شاهد ایم

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
A solicitor advised him as to the disposition of the money.
دیدگاه
١

یک مشاور به او درباره نحوه تقسیم پول ها راهنمایی کرد

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
As a concession to her inexperience they allowed her to have some help.
دیدگاه
٠

به عنوان یه ارفاق به خاطر کم تجربگی اش به او اجازه دادند تا کمی کمک داشته باشد

تاریخ
١٠ ماه پیش
متن
When the owl sings, the nightingale will hold her peace.
دیدگاه
٠

وقتی جغد آواز می خواند، بلبل نغمه خود را متوقف می کند

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.