برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حسین ابراهیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اهمال‌کار ١٣٩٨/٠٧/١١
|

2 موریاتیک اسید یعنی از نمک گرفته شده نام قدیم جوهر نمک است. یک محلول شفاف، بی‌رنگ و بسیار تند بو از هیدروژن کلرید (HCl) در آب است. در جرم گیری سطوح، د ... ١٣٩٨/٠٧/١٠
|

3 زنی که از بدو تولد زن بوده و قبلا تغییر جنسیت نداده. ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|

4 اشاره به شخصی که جنسیت بدو تولد خود را قبول دارد. ١٣٩٨/٠٥/٢٠
|