دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٠,٤٤٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤٩
لایک
لایک
١,٠٦٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٢٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

درخواست

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

صلاحیت مثلا: این فرد صلاحیت انجام این کار رو داره و . . .

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

برآورد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢٢

تعامل

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

محدود

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.