دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,٤٨٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢٤٦
لایک
لایک
١,٧١٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٦

object در دستور زبان به معنی مفعول بکار میرود. . برای مثال ( me, you, him, her, it, us, them )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٥٤

ضمیر مفعولی ( مثل:me, her, there. . )

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه

دوره، تاریخ

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٩

تک همسری

تاریخ
٦ سال پیش
دیدگاه
٢٧

دسته جمعی

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.