منو
خان زاده

خان زاده

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
١٦,١٨٨
لایک
١,٦٨٦
لایک
دیس‌لایک
٣٣٦
دیس‌لایک
رتبه کل
٢١٦
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٦,١٨٨
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢١٦
لایک
لایک
١,٦٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٣٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٨١

منظور : شغل شما چیست؟ اما what are you do یعنی الان در حال انجام چکاری هستید؟مثل مطالعه کردن و. .

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٤

object در دستور زبان به معنی مفعول بکار میرود. . برای مثال ( me, you, him, her, it, us, them )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١١٦

bill=british english صورت حساب

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
١٢٠

لوس

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٧٧

اصطلاح: آخ گفتی!

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.