دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤٧٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٧٣٣
لایک
لایک
٥٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

Too act firmly قاطعانه اقدام کردن It's time to put your foot down زمانش رسیده که قاطعانه عمل کنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

پول خون آدم Everything in the costs and arm and a leg همه چی اونجا قیمت پول خون آدمه.

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

He was very embarrassed and his face went red

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

دارای سو ظن، شکاک مشکوک به نظرم معنی اشتباهی برای این کلمه است

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

His popularity defied anyone's expectation پشمایه همه با محبوبیتش ریخته

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
It's illegal to drive through a red light.
دیدگاه
١

از چراغ قرمز عبور کردن غیرقانونی است

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You have to declare all of your income on your tax return.
دیدگاه
٤

باید تمام درآمد خود را در اظهارنامه مالیاتی اعلام کنید

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She suddenly recalled that she had an appointment that afternoon.
دیدگاه

نمیتونم به یاد بیارم عینکم را کجا جا گذاشتم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The doctor will give you a referral to a specialist in your area.
دیدگاه
٠

دکتر شما را به یک متخصص در منطقه خودتون ارجاع میده ( می فرسته )

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He's a suspicious person and trusts almost no one.
دیدگاه
٦

اون یه آدم شکاکه و تقریباً به هیچ کسی اعتماد نداره

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.