منو
فرزاد زارع

فرزاد زارع

عضو از ٥ سال پیش
امتیاز کل
٩,٢٨٢
لایک
٩٨٩
لایک
دیس‌لایک
٣٠٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٣٦٣
رتبه کل
درباره‌ی من:

We are watching you

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٢٨٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٣٦٣
لایک
لایک
٩٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٨٧

در کل، از کلمات اولیه ساختار زبان میباشد و اشاره به هر چیزی که به پایه و اساس مربوط میشود، زیر بنا، کاشتن، پروردن، نهادن، رسیدگی قبل از کشت کردن و یا ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٥

در بعضی مواقع و جمله ها معنی همانا هم میدهد. باید کلمات را به صورت جداگانعه ای درک کرد با حفظ ترجمه کلمات نمیتوان منظور فرد یا جمله را فهمید بلکه بس ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦٤

۱. تماشاکردن ( تلوزیون، نمایش و امثال اینها ) ۲. توجه داشتن به کسی، چیزی و یا شخصی. ۳. ساعت مچی ۴. نگهبانی و پاسداری در اصل یک اصطلاح بوده و به من ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٦١

پیشوند ap باعث میشود که فعل یا مفعول تعریف ، ( صفت مثبت یا، رو به رشد و والا ) به خود بگیرد و در این کلمه میتوان به منظور زیل استفاده یا به کار گرفت، ...

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٤٧

گذشته فعل can: توانش را داشتن، توانستن، که در سوال کردن معدبانه هم به کار میرود مثلا could you go که در بالا هم امده و معنی اشتباهی براش نوشتن در حال ...

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
the women with whom I work
دیدگاه
٦٦

زنانی که با انها کار میکنم

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Three plus five is eight.
دیدگاه
١٧

سه علاوه پنج میشود هشت

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Whom did you watch?
دیدگاه
١٧

چه کسی را داشتی میپاییدی؟ ( کلمه watch یه اصطلاح بوده و به ان ساعت مچی ، نگاه کردن به تلویزیون یا نمایش و نگهبانی دادن هم به کار میرود مانند watch to ...

تاریخ
٥ سال پیش
متن
My sister's bangs cover her eyebrows.
دیدگاه
١٣

گیسو های ( موهای جلو و روی صورت ) خواهرم پیشانی اش ( ابروهایش ) را پوشانده.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
He hovers over his children.
دیدگاه
١٤

او بر روی فرزندانش خیلی حساس و یا نگران و دلواپسشان است ( در کل گویی از نزدیک انها را میپاید و از انها نگهداری و محافظت مینماید. )

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.