دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩,٤٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٩٦
لایک
لایک
١,٠١٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٣٠٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣٦

در بر داشتن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٦

و همچنین این معانی رو هم شامل میشه. در حالت مفرد و جمع : مقاله ، ماده یا مواد طبیعی یا شیمیایی ، جنس یا کالا ولی نه به صورت تجاری ، اسباب واساس و بخ ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢١

در حالت مفرد و جمع : مقاله ، ماده یا مواد طبیعی یا شیمیایی ، جنس یا کالا ولی نه به صورت تجاری ، اسباب واساس و بخش نامه یا اساسنامه که بیشتر در حالات ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٤٧

گذشته فعل can: توانش را داشتن، توانستن، که در سوال کردن معدبانه هم به کار میرود مثلا could you go که در بالا هم امده و معنی اشتباهی براش نوشتن در حال ...

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

ممانعت کننده با شده، سرکوب کننده یا شده، کاملا متوقف کننده یا شده. ( کننده یا شده هر دو رو میشه با جمله بندی مناسب به کار بردن و میشه نقش مستقیم فاعل ...

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
sevenfold
دیدگاه
٧

هفت برابر, ( البته فعل ها یا صفت و اسم ها وقتی تو زبان گفتاری به اینصورت تنها گفته ویا به کار میرن، لفظی دستوری مانند دارن، یعنی اینجا علاوه بر خبری، ...

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He was treated like an outcast by the other children.
دیدگاه
١

بچه ها با او همانند یک طردشده ( یا فردی منفور ) رفتار کردند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The letter "a" represents two different vowels in the word "alligator."
دیدگاه
٢

حرف "a" نشان دهنده دو حرف صدادار متفاوت در کلمه "تمساح"است

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Let us see if aught can be done for her.
دیدگاه

بگذارین ما ببینیم اگه شد این کار رو براش انجام میدیم.

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The judge took cognizance of the thief's previous record.
دیدگاه
٠

قاضی، سوابق قبلی دزد را در نظر گرفت.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.