تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

کاپوچینو یک نوع قهوه ایتالیایی italian coffee

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١

لغزش زمین

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سیل به انگلیسی = flood. storm

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

اسب سواری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

شمالی شمال مثال = Gilan is be located in northed Iran 💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛 یه مثال زدم با این کلمه . امیدوارم به دردتون بخوره