دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥,٦٧٥
رتبه
رتبه در دیکشنری
٦٥٣
لایک
لایک
٥٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

وثیقه

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

تزئین کردن، آراستن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٥

شیفته شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

دراز بی قواره

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

آه و ناله کردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.