دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٦٤٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٨٨
لایک
لایک
٣٧٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٢
رتبه
رتبه در بپرس
٥,٧٦١
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

در گفتار قدیمی بمعنای:از سوی کسی یا چیزی, چیزی که منبع آن کسی یا چیزیست. no voice, no hand of human source

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

گردش پیدا کردن، پیچیدن and wind through darkened treetops swirl

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

جنگ تمدنی

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

در انگلیسی قدیم تبدیل شدن به چیزی یا کسی دیگر هم معنا میدهد come not wont to this uncouth devil lest to a devil thou wilt translate

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

unless

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.