منو
دانیال

دانیال

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٣,٣٧٢
لایک
٣٥٣
لایک
دیس‌لایک
٧٩
دیس‌لایک
رتبه کل
٩٢٥
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٣٧٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٩٢٥
لایک
لایک
٣٥٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٩

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣٧

محدوده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

علاقه داشتن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٦

نیم نگاهی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٦

رفت و برگشتی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٧

حاظر و آماده، آماده شدن یا بودن

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.