دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧,٧٠٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥١٤
لایک
لایک
٧٨٦
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٧٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

کلان شهر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٩

تولید ناخالص ملی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

Revolution

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٣

تعادل شکننده

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٢

قهوه ساز

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.