برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

babak rahimi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 مانا شهری در شهرستان باگاسی در استان باله در بورکینافاسوی جنوبی است و جمعیت آن ۱۹۲۱ نفر است ١٣٩٩/١٠/٠٨
|

2 انجام دادن کاری به طور کامل
مثل i caught up my homework
من تمام تکالیف ام را به طور کامل انجام دادم
استاد امین بهرا ...
١٣٩٩/٠٨/١٩
|

3 آنا تورپاقی ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

4 نیژنی نووگورود شهری در روسیه ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

5 روبل روسیه ١٣٩٩/٠٧/٣٠
|

6 خودم ١٣٩٩/٠٧/٢٥
|

7 مونتاژ،زبان برنامه نویسی ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

8 لایه زیرین برد مدار چاپی در نرم‌افزار التیوم ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

9 تیغه ای برای تمیز کردن درام در پرینتر های لیزری ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

10 تکه تکه شده فرسوده شده ١٣٩٩/٠٧/٢٢
|

11 منابع ماخذ ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

12 کریستال در رشته الکترونیک ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

13 تضمینی ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

14 رگزنش، پک، تپه، زنش، جهش و واجهش، تپ تپ، پت پت، شور و هیجان، شادابی و گرمی، جنب و جوش، ازدیاد ناگهانی، تکانه، پالس، ضربه، نبضه، ریتم، ضرب (آهنگ)، (ما ... ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

15 معلوم است،نشان داده شده است،آورده شده است،معین شده است ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

16 ارائه دادن ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

17 غرور نسبت به خود ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

18 تابع،کارکرد وابسته ها ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

19 دستور در برنامه نویسی ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

20 مترادف features ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

21 0 یا 1 در الکترونیک ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

22 جهت
Bi :دو جهته
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

23 به عنوان ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

24 ......عمل می کند ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

25 خاموشی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

26 شرکت سازنده آی سی های قابل برنامه‌ریزی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

27 بسته بندی پلاستیکی دوخطی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

28 نوعی بسته بندی ای سی
١٣٩٩/٠٧/١٧
|

29 RC oscillator اسیلاتور آرسی ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

30 تشخیص ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

31 دستوری در برنامه نویسی (،تا زمانی که شرط تعیین برقرار باشد خواسته مان را انجام می دهد) ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

32 7 segment
7قطعه ای : لامپ های شکل8 در مدارات الکترونیکی
١٣٩٩/٠٧/١٥
|

33 تعریف شده،
١٣٩٩/٠٧/١٤
|

34 کار....... می کند
freezes the oscillator. اسیلاتور به کارش ادامه می‌دهد
حالت تعلیق
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

35 بیبار ,الکترونیک ,
modes حالت بی باری
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

36 سوا کردنی
انتخاب کردنی
برچیدنی
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

37 Clock circuitry
مدار پالس ساعت..... electronic....
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

38 برنامه ریز،وسیله ای برای ریختن برنامه روی میکرو کنترلرها ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

39 آن چیپ
١٣٩٩/٠٧/١٢
|

40 به زبان ساده بگم یه برد قابل برنامه‌ریزی ١٣٩٩/٠٧/١١
|

41 مخزن ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

42 تا.... گنجایش دارد ١٣٩٩/٠٧/٠٦
|

43 گیرنده ١٣٩٩/٠٧/٠٢
|

44 به عبارت دیگر ١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

45 مسابقات فرمول یک یا فرمول دو یا فرمول چهار یا
........🥺😯
١٣٩٩/٠٦/٣٠
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 get off
• Could you tell me where to get off the bus?
• میتونید به من بگویید کجا باید از اتوبوس پیاده شوم
١٣٩٩/٠٨/٠١
|