دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٣٠٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٢٧٢
لایک
لایک
١٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٨١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

A group of objects of a particular type that somebody has collected مجموعه، کلکسیون Like plz🙏🏻❤️

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

. information means knowledge or facts◾ اطلاعات به معنای دانش یا حقایق است. کانون زبان ایران Reach 4 اطلاعات، معلومات، اخبار ❤️Like plz

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

A kind of very large deer

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

take the trouble to do something.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٨

a woman who takes orders and brings food in a restaurant I wish you success. 💪👍 Please like❤️

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
١ سال پیش
متن
They sell all kinds of household appliances.
دیدگاه
٠

آنها انواع لوازم خانگی را می فروشند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
We must do this to save face.
دیدگاه
٠

ما باید این کار را برای حفظ ظاهر انجام دهیم.

تاریخ
١ سال پیش
متن
She inspired confidence in him.
دیدگاه
١

او اعتماد به نفس را به او القا کرد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
He experienced defeat for the first time in that race.
دیدگاه
١

او برای اولین بار در آن مسابقه شکست را تجربه کرد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Nurses attend older patients on this floor.
دیدگاه

پرستاران در این طبقه از بیماران مسن تر حضور می یابند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.