دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢٣,٨١٤
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٧٢
لایک
لایک
٢,٤٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١٣

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

basically means kinda "to say, that you hide inside, out loud منظور اینکه اون چیزی رو که الان مخفیش کردی رو سریع و بلند بگو

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

A common non - offensive substitute for for fuck's sake. Used to emphasize the importance or urgency of a statement

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

قصه بافتن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

داستان مزخرف

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٠

منبع مالی باد آورده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
They believe in an omniscient god.
دیدگاه
٠

آنها به خداوند دانای مطلق ایمان دارند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
He preached compassion for all people.
دیدگاه
١

برای همه خطبه مهربانی را سرداد

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.