برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه انارکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هواپیمایی،هوانوردی،پرواز ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

2 شیلات ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

3 راحت بودن با
EX:he is also at home with hardware
او هم چنین به راحتی با سخت افزار هم کار میکند
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

4 حفظ کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

5 زمان محور بودن
Americans are very time-oriented
امریکایی ها بسیار زمان محور هستند.
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

6 let somebody down:حال کسی رو گرفتن و ناامیدکردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

7 ارام،ارام راه رفتن،حرکت لاک پشتی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

8 خوشتیپ به نظر امدن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

9 اب گازداری که برای رقیق کردن نوشابه های الکلی استفاده میشود. ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

10 1-جلو و پیش
2- جبهه جنگ
3-نما (ساختمان و غیره)
4-مواجهه شدن با
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

11 سود دهی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

12 اب راکد ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

13 رو برگرداندن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

14 کنکور کارشناسی ارشد ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

15 سنجیدن در مقابل ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

16 گردباد استوایی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

17 as a joke ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

18 from a very reliable source ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

19 totally uninteresting and meaningless ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

20 کنترل شده ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

21 ?How come the front door is open
? Didn't you close it before we went shopping

I'm sure I did. I can't understand it. Frankly, I smell a ...
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

22 شکسته خاطرشد.خفیف و خوار شد ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

23 مزاح کردن ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

24 دل.دگرگون شده و منقلب شده.تقلبی و ناسره ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

25 پیچیدگی در چشم ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

26 علاقه مند نبودن
رو برگرداندن
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

27 ذخیره کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

28 علاقه مند بودن به فعالیت های جدید و وقت صرف کردن برای ان ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

29 1-توافق کردن
2-متحد کردن
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

30 توسعه دادن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

31 از نظر اماری در سطح بالایی بودن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

32 تمام کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

33 موثربودن و به نتیجه مطلوب رساندن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

34 اصطلاح /برای اضافه کردن اطلاعات به منظور تاکید انچه گفته میشود/علاوه بر ان ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

35 He is a gentleman all round
او از هرجهت ادم با شخصیته
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

36 He is in good condition
او خوب مانده است
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

37 افکار کهنه داشتن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

38 He is as cool as a cucumber
مثل سیب زمینی بی برگ
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

39 He is as bold as a brass
رویش سنگ پای قزوینه
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

40 he is so behind
طرف شوته
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

41 He is rolling in money ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

42 He is really present-minded
او واقعا حضور ذهن خوبی دارد
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

43 He is post master at
طرف خدای فلان کارهست
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

44 He is over the hill
او سن و سالی ازش گذشته
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

45 Back up:
Make a copy of computer data
تهیه ی کپی از داده های کامپیوتر

١٣٩٨/٠٢/١٧
|

46 شخصی را ازطریق تلفن به دیگری وصل کردن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

47 رفتار احمقانه داشتن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

48 سریعا.در زمان و مکان مناسب ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

49 منتج شدن.خم شدن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

50 suddenly can not remember ١٣٩٨/٠٢/١٤
|