برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

عاطفه انارکی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 اعاده حیثیت کردن ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

2 هواپیمایی،هوانوردی،پرواز ١٣٩٨/٠٣/١٧
|

3 شیلات ١٣٩٨/٠٣/١٤
|

4 راحت بودن با
EX:he is also at home with hardware
او هم چنین به راحتی با سخت افزار هم کار میکند
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

5 حفظ کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

6 زمان محور بودن
Americans are very time-oriented
امریکایی ها بسیار زمان محور هستند.
١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

7 let somebody down:حال کسی رو گرفتن و ناامیدکردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

8 ارام،ارام راه رفتن،حرکت لاک پشتی ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

9 خوشتیپ به نظر امدن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

10 اب گازداری که برای رقیق کردن نوشابه های الکلی استفاده میشود. ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

11 1-جلو و پیش
2- جبهه جنگ
3-نما (ساختمان و غیره)
4-مواجهه شدن با
١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

12 سود دهی ١٣٩٨/٠٣/٠٦
|

13 اب راکد ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

14 رو برگرداندن ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

15 کنکور کارشناسی ارشد ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

16 سنجیدن در مقابل ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|

17 گردباد استوایی ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

18 as a joke ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

19 from a very reliable source ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

20 totally uninteresting and meaningless ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

21 کنترل شده ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

22 ?How come the front door is open
? Didn't you close it before we went shopping

I'm sure I did. I can't understand it. Frankly, I smell a ...
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

23 شکسته خاطرشد.خفیف و خوار شد ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

24 مزاح کردن ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

25 دل.دگرگون شده و منقلب شده.تقلبی و ناسره ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

26 پیچیدگی در چشم ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

27 علاقه مند نبودن
رو برگرداندن
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

28 ذخیره کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

29 علاقه مند بودن به فعالیت های جدید و وقت صرف کردن برای ان ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

30 1-توافق کردن
2-متحد کردن
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

31 توسعه دادن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

32 از نظر اماری در سطح بالایی بودن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

33 تمام کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

34 موثربودن و به نتیجه مطلوب رساندن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

35 اصطلاح /برای اضافه کردن اطلاعات به منظور تاکید انچه گفته میشود/علاوه بر ان ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

36 He is a gentleman all round
او از هرجهت ادم با شخصیته
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

37 He is in good condition
او خوب مانده است
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

38 افکار کهنه داشتن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

39 He is as cool as a cucumber
مثل سیب زمینی بی برگ
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

40 He is as bold as a brass
رویش سنگ پای قزوینه
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

41 he is so behind
طرف شوته
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

42 He is rolling in money ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

43 He is really present-minded
او واقعا حضور ذهن خوبی دارد
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

44 He is post master at
طرف خدای فلان کارهست
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

45 He is over the hill
او سن و سالی ازش گذشته
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

46 Back up:
Make a copy of computer data
تهیه ی کپی از داده های کامپیوتر

١٣٩٨/٠٢/١٧
|

47 شخصی را ازطریق تلفن به دیگری وصل کردن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

48 رفتار احمقانه داشتن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

49 سریعا.در زمان و مکان مناسب ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

50 منتج شدن.خم شدن ١٣٩٨/٠٢/١٤
|