دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣١٣
رتبه
رتبه در دیکشنری
٥,٨٩١
لایک
لایک
٢٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٩

( در جراحی ) نشانگر های کوچکی که بر روی پوست قرار می دهند تا به عنوان مرجع استفاده شوند و بتوان عمل انطباق با بیمار را به خوبی انجام داد. گاهی این ن ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٧

از درون چیزی، چیز دیگری را حذف کردن___ مثلا از درون یک متن سیاسی تمام اشارات به موضوع برجام را حذف کردن یا مثلا از درون یک ساختمان تمام کابینت های فل ...

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

معقول - یک امر عاقلانه

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ ماه پیش
متن
But even functional psychosis can vary in symptomatology and psychiatrists generally distinguish between two main forms.
دیدگاه
٠

اما حتی روان پریشی عملکردی نیز می تواند از نظر علمی نشانه های مختلفی داشته باشد و روانپزشکان به صورت کلی بین دو گونه اصلی ( آن ) تمایز قائل می شوند.

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He had an intuitive understanding of the situation.
دیدگاه
١٠

او یک درک غریزی از وضعیت داشت

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.