دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٩٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
٢,٨٦٦
لایک
لایک
١٠٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

پیشنهادی موجود نیست.

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٥ سال پیش
متن
Don't move him! I will call an ambulance.
دیدگاه
٥

نباید اورا تکان دهی ! من با آمبو لانس تماس خواهم گرفت

تاریخ
٥ سال پیش
متن
The banks will be closed tomorrow for the holiday.
دیدگاه
٥٤

بانک ها به دلیل روز تعطیل فردا تعطیل می شوند

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.