منو
امیر ش

امیر ش

عضو از ٤ سال پیش
امتیاز کل
٩٩٠
لایک
١٠٩
لایک
دیس‌لایک
٥٠
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٤٥٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٩٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٤٥٥
لایک
لایک
١٠٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥٠

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

دیدگاهی موجود نیست.

ترجمه‌های برتر

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The banks will be closed tomorrow for the holiday.
دیدگاه
٥٤

بانک ها به دلیل روز تعطیل فردا تعطیل می شوند

تاریخ
٤ سال پیش
متن
Don't move him! I will call an ambulance.
دیدگاه
٥

نباید اورا تکان دهی ! من با آمبو لانس تماس خواهم گرفت

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.